Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:324:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 324, 11. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 324
46. vuosikerta
11. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2152/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, metsien ja ympäristövuorovaikutusten seurannasta yhteisössä (Forest Focus) 1
Komission asetus (EY) N:o 2153/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 2154/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen mikro-organismien (Enterococcus faecium ja Lactobacillus acidophilus) käyttöä rehussa koskevasta väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 11
Komission asetus (EY) N:o 2155/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2156/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 16
*Komission asetus (EY) N:o 2157/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 25. kerran 17
Komission asetus (EY) N:o 2158/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 19
Komission asetus (EY) N:o 2159/2003, annettu 10 päivänä joulukuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 22
*Lisäys Euroopan Parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin kuljetuksiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja neuvoston direktiivin 92/65/ETY muuttamisesta — komission lausuma 23
*Komission direktiivi 2003/113/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivien 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta (1) 24

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/857/EC
*Neuvoston päätös, tehty 25 päivänä marraskuuta 2003, luvan antamisesta Irlannille soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä tehdyn päätöksen 97/510/EY muuttamisesta 36
Komissio
2003/858/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2003, viljeltäviksi tarkoitettujen elävien kalojen sekä niiden mätimunien ja sukusolujen sekä ihmisravinnoksi tarkoitettujen vesiviljelystä peräisin olevien elävien kalojen sekä niistä saatavien tuotteiden tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4219) (1) 37
2003/859/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 2002/106/EY muuttamisesta sikaruttoa koskevan erotusdiagnostiikan vahvistamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4522) (1) 55
Euroopan keskuspankki
2003/860/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 28 päivänä marraskuuta 2003, vuonna 2004 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2003/15) 57
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top