EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:321:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 321, 06. joulukuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 321
46. vuosikerta
6. joulukuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2135/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2136/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, tarjouskilpailun nro 47/2003 EY avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin myymiseksi uusiin teollisiin käyttötarkoituksiin 3
Komission asetus (EY) N:o 2137/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1878/2003 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 5
Komission asetus (EY) N:o 2138/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1875/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6
Komission asetus (EY) N:o 2139/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1876/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 2140/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun, kiehautetun (parboiled), pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1877/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
Komission asetus (EY) N:o 2141/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 9
*Komission asetus (EY) N:o 2142/2003, annettu 5 päivänä joulukuuta 2003, asetuksella (EY) N:o 1694/2002 tiettyjen terästuotteiden tuonnissa käyttöönotettujen lopullisten suojatoimenpiteiden kumoamisesta 11
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/102/EY, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, jalankulkijoiden ja muiden loukkaantumiselle alttiiden tienkäyttäjien suojelusta ennen törmäystä ja törmäystilanteessa moottoriajoneuvon kanssa ja neuvoston direktiivin 70/156/ETY muuttamisesta 15
*Neuvoston direktiivi 2003/110/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2003, avunannosta kauttakulkutilanteissa lentoteitse tapahtuvien palauttamistoimenpiteiden yhteydessä 26
*Komission direktiivi 2003/112/EY, annettu 1 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta parakvatin sisällyttämiseksi siihen tehoaineena (1) 32
*Komission direktiivi 2003/116/EY, annettu 4 päivänä joulukuuta 2003, neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden II, III, IV ja V muuttamisesta haitallisen organismin Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. osalta 36

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/840/EC
*Neuvoston päätös, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, tietoyhteiskunnan palvelujen alalla tapahtuvaa tiedonvaihtoa ja oikeudellista yhteistyötä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen nro 180 tekemisestä Euroopan yhteisön nimissä 41
2003/841/EC
*Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 2003, Euroopan sosiaalirahaston komitean jäsenten korvaamisesta 55
2003/842/EC
*Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä joulukuuta 2003, alueiden komitean varsinaisen jäsenen nimeämisestä 57
Komissio
2003/843/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvalloissa toimivien alkionsiirtoryhmien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4524) (1) 58
2003/844/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, päätöksen 2002/613/EY muuttamisesta Kanadassa sijaitsevien hyväksyttyjen sikojen keinosiemennysasemien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4525) (1) 60
2003/845/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, Albaniasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta sekä Serbiasta ja Montenegrosta tapahtuvaa tiettyjen eläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuontia koskevista suojatoimenpiteistä bluetongue-taudin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4526) (1) 61
2003/846/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä joulukuuta 2003, Romaniassa toteutettavien maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskevien liittymistä edeltävien toimenpiteiden tuen hallinnoinnin siirtämisestä täytäntöönpanovirastoille liittymistä edeltävänä aikana 62
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/847/JHA
*Neuvoston päätös 2003/847/YOS, tehty 27 päivänä marraskuuta 2003, uusia synteettisiä huumausaineita 2C-I, 2C-T-2, 2C-T-7 ja TMA-2 koskevista valvontatoimenpiteistä ja rikosoikeudellisista seuraamuksista 64
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top