Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:302:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 302, 20. marraskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 302
46. vuosikerta
20. marraskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2033/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2034/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta tiettyjen muun muassa Taiwanista peräisin olevien elektronisten vaakojen tuonnissa annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 2605/2000 liittyvän uuden viejän tarkastelun vireillepanosta, yhden kyseisen maan viejän tuontiin sovellettavan tullin kumoamisesta ja tällaisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2035/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, jäsenvaltioilta edellytettävistä tiedoista ja Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen kuukausittaisesta kirjanpidosta annetun asetuksen (EY) N:o 296/96 muuttamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2036/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 896/2001 säännöksistä poikkeamisesta banaanien tuontitariffikiintiöiden kunkin perinteisen toimijan viitemäärään sovellettavien mukautuskertoimien osalta vuonna 2004 7
Komission asetus (EY) N:o 2037/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 9
*Komission asetus (EY) N:o 2038/2003, annettu 18 päivänä marraskuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 2039/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 2040/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta riisialalla 16
Komission asetus (EY) N:o 2041/2003, annettu 19 päivänä marraskuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/804/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä marraskuuta 2003, nilviäisten sekä niiden mätimunien ja sukusolujen edelleen kasvattamista, lihottamista, uudelleensijoittamista tai ihmisravinnoksi käyttämistä varten tapahtuvaan tuontiin liittyvistä eläinten terveyttä koskevista edellytyksistä ja todistuksiin liittyvistä vaatimuksista (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4153) (1) 22
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/805/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/805/YUTP 17 päivältä marraskuuta 2003, joukkotuhoaseiden ja maaliinsaattamisjärjestelmien leviämisen estämistä koskevien monenvälisten sopimusten saattamisesta maailmanlaajuisiksi ja niiden vahvistamisesta 34
2003/806/CFSP
*Neuvoston päätös 2003/806/YUTP, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan unionin osallistumista käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen Kambodˇzassa koskevan yhteisen toiminnan 1999/34/YUTP täytäntöönpanemista koskevan päätöksen 1999/730/YUTP voimassaolon jatkamisesta ja muuttamisesta 37
2003/807/CFSP
*Neuvoston päätös 2003/807/YUTP, tehty 17 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen hyväksytyn yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta Kaakkois-Euroopassa tehdyn päätöksen 2002/842/YUTP muuttamisesta ja sen voimassaolon jatkamisesta 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top