EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:299:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 299, 18. marraskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 299
46. vuosikerta
18. marraskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2021/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 2022/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 1853/2003 tarkoitetulla toisella tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 2023/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2024/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten koljan kalastuksen lopettamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 2025/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten molvan kalastuksen lopettamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 2026/2003, annettu 17 päivänä marraskuuta 2003, Ruotsin lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 8
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/88/EY, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, tietyistä työajan järjestämistä koskevista seikoista 9

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/798/EC
*Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä kesäkuuta 2003, sopimuksesta, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus 20
Sopimus, jolla uusitaan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation hallituksen välinen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskeva sopimus 21
2003/799/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä marraskuuta 2003, kansallisten keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Banque centrale du Luxembourgin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta 23
*Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien osapuolten välisten neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 24
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top