Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:272:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 272, 23. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 272
46. vuosikerta
23. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1854/2003, annettu 20 päivänä lokakuuta 2003, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan kumariinin tuonnissa asetuksella (EY) N:o 769/2002 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1855/2003, annettu 22 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 3
*Komission asetus (EY) N:o 1856/2003, annettu 21 päivänä lokakuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1857/2003, annettu 22 päivänä lokakuuta 2003, riisin tuontitodistusten antamisesta vuoden 2003 lokakuun kymmenen ensimmäisen työpäivän aikana asetuksen (EY) N:o 327/98 mukaisesti jätettyjen hakemusten perusteella 9
Komission asetus (EY) N:o 1858/2003, annettu 22 päivänä lokakuuta 2003, hedelmä- ja vihannesalan vientitukien vahvistamisesta A1- ja B-menettelyjen yhteydessä (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat) 11
Komission asetus (EY) N:o 1859/2003, annettu 22 päivänä lokakuuta 2003, vientitukien vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesjalostealalla lisättyä sokeria koskevaa vientitukea (väliaikaisesti säilötyt kirsikat, kuoritut tomaatit, sokeroidut kirsikat, valmistetut hasselpähkinät, tietyt appelsiinimehut) lukuun ottamatta 14

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/758/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä lokakuuta 2003, päätöksen 93/402/ETY muuttamisesta tuoreen lihan Argentiinasta tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3827) (1) 16
EUROOPAN TALOUSALUE
ETA:n sekakomitea
87/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 87/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 21
88/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 88/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 23
89/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 89/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 24
90/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 90/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset määräykset, standardit, testaus ja varmentaminen) muuttamisesta 26
91/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 91/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen XIII (Liikenne) muuttamisesta 27
92/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 92/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 28
93/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 93/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta 29
94/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 94/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 31
95/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 95/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen XXI (Tilastot) muuttamisesta 32
96/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 96/2003, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2003, yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden alaan kuuluvilla erityisalueilla tehdyn ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31 muuttamisesta 34
98/2003
*ETA:n sekakomitean päätös N:o 98/2003, annettu 11 päivänä elokuuta 2003, ETA-sopimuksen liitteen IX (Rahoituspalvelut) muuttamisesta 35
Sopimuspuolten yhteinen julkilausuma 37
ETA:n EFTA-valtioiden yhteinen julkilausuma 37
Komission julkilausuma 37

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 753/2002, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinituotteiden kuvauksen, nimityksen, tarjontamuodon ja suojauksen osalta (EYVL L 118, 4.5.2002) 38

Ilmoitus lukijoille S3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top