EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:264:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 264, 15. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 264
46. vuosikerta
15. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1798/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, hallinnollisesta yhteistyöstä arvonlisäverotuksen alalla ja asetuksen (ETY) N:o 218/92 kumoamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1799/2003, annettu 13 päivänä lokakuuta 2003, tietyistä Euroopan yhteisön ja Irakin talous- ja rahoitussuhteita koskevista erityisrajoituksista annetun asetuksen (EY) N:o 1210/2003 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1800/2003, annettu 14 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14
*Komission asetus (EY) N:o 1801/2003, annettu 14 päivänä lokakuuta 2003, väliaikaisen hyväksymisen antamisesta erään mikro-organismin uudelle käyttötavalle rehuissa (1) 16
Komission asetus (EY) N:o 1802/2003, annettu 14 päivänä lokakuuta 2003, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1803/2003, annettu 14 päivänä lokakuuta 2003, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 21
*Neuvoston direktiivi 2003/93/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien ja välillisten verojen alalla annetun neuvoston direktiivin 77/799/ETY muuttamisesta 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/730/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2000, valtiontuesta, jota Alankomaat aikoo myöntää kehitysapuna kahdelle Bodewes/Pattjen rakentamalle Indonesiassa käytettävälle tavalliselle rahtialukselle ja kahdelle sellu- ja paperikuljetuksissa käytettävälle rahtialukselle (tiedoksiannettu numerolla K(2000) 4185) (1) 25
2003/731/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2002, toimenpiteistä, jotka Italia on toteuttanut Pertusola Sud -nimisen yrityksen hyväksi (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4360) (1) 28
2003/732/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2003, päätöksen 93/52/ETY muuttamisesta tiettyjen Italian provinssien luomistaudista virallisesti vapaiksi vahvistamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3562) (1) 30
2003/733/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2003, päätöksen 97/222/EY muuttamisesta Virosta, Liettuasta ja Slovakiasta tapahtuvan lihavalmisteiden tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3566) (1) 32
2003/734/EC
*Komission suositus, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisestä käytännöstä liikkeeseen laskettavien eurokolikoiden kansallisten puolien muuttamisessa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3388) 38
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/735/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/735/YUTP, 13 päivältä lokakuuta 2003, Irakista hyväksytyn yhteisen kannan 2003/495/YUTP muuttamisesta 40
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top