EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:260:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 260, 11. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 260
46. vuosikerta
11. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1776/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, eräiden Argentiinasta tuotavien sellaisenaan nautittavaksi tarkoitettujen viinien, joiden viininvalmistusmenetelmistä ei säädetä asetuksessa (EY) N:o 1493/1999, tarjoamisen ja toimittamisen sallimisesta annetun asetuksen (EY) N:o 527/2003 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1777/2003, annettu 10 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 1778/2003, annettu 10 päivänä lokakuuta 2003, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 4
Komission asetus (EY) N:o 1779/2003, annettu 10 päivänä lokakuuta 2003, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 5
*Komission asetus (EY) N:o 1780/2003, annettu 10 päivänä lokakuuta 2003, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1781/2003, annettu 10 päivänä lokakuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 7
*Neuvoston direktiivi 2003/92/EY, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta kaasun ja sähkön luovutuspaikkaa koskevien sääntöjen osalta 8

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/711/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 10
2003/712/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 11
2003/713/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 12
2003/714/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 13
2003/715/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 14
2003/716/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 15
2003/717/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 16
2003/718/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean 12 kreikkalaisen varsinaisen jäsenen ja 12 kreikkalaisen varajäsenen nimeämisestä 17
2003/719/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean kolmen jäsenen (Alankomaat) ja kolmen varajäsenen (Alankomaat) nimeämisestä 19
2003/720/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 20
Komissio
2003/721/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta ihmisravinnoksi tarkoitettua kollageenia koskevien vaatimusten osalta ja päätöksen 2003/42/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3393) (1) 21
2003/722/EC
*Komission päätös, tehty 6 päivänä lokakuuta 2003, rakennusalan tuotteiden vaatimustenmukaisuuden osoittamismenettelystä neuvoston direktiivin 89/106/ETY 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti sillankansien nestemäisten vesieristyssarjojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3483) (1) 32
2003/723/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä syyskuuta 2003, sitovan tariffitiedon pätevyydestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3517) 34
2003/724/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä lokakuuta 2003, direktiivin 82/894/ETY soveltamista koskevan tilapäisen poikkeuksen myöntämisestä naudan spongiformisen enkefalopatian (BSE:n) primaaritaudinpurkausten ilmoittamistiheyden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3561) (1) 36
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/725/JHA
*Neuvoston päätös 2003/725/YOS, tehty 2 päivänä lokakuuta 2003, tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyn yleissopimuksen 40 artiklan 1 ja 7 kohdan määräysten muuttamisesta 37
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top