Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:254:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 254, 08. lokakuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 254
46. vuosikerta
8. lokakuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1760/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1761/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 2461/1999 poikkeamisesta markkinointivuonna 2003/2004 eräissä jäsenvaltioissa sovellettavan kesannoinnin osalta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1762/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, tuotantomaksumäärien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2002/2003 sokerialalle 4
*Komission asetus (EY) N:o 1763/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, sokerinvalmistajien sokerijuurikkaan myyjille B-maksun enimmäismäärän ja B-maksun välisen erotuksen vuoksi maksaman määrän vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2002/2003 5
Komission asetus (EY) N:o 1764/2003, annettu 7 päivänä lokakuuta 2003, tuontitodistusten myöntämisestä lampaan- ja vuohenliha-alan tuotteille muissa kuin maakohtaisissa tariffikiintiöissä vuoden 2003 neljänneksi vuosineljännekseksi 6
*Komission direktiivi 2003/90/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/53/EY 7 artiklan soveltamiseksi eräiden viljelykasvilajien lajiketarkastuksiin sisältyvien ominaisuuksien vähimmäismäärän sekä tarkastusten vähimmäisedellytyksien osalta (1) 7
*Komission direktiivi 2003/91/EY, annettu 6 päivänä lokakuuta 2003, täytäntöönpanotoimenpiteistä neuvoston direktiivin 2002/55/EY 7 artiklan soveltamiseksi tarkastuksissa vähintään käsiteltävien ominaisuuksien sekä eräiden vihanneslajien lajiketarkastuksissa vaadittavien vähimmäisedellytysten osalta (1) 11

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien konferenssi
2003/694/EC
*Jäsenvaltioiden hallitusten edustajien päätös, tehty 24 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jäsenen nimittämisestä 14
Neuvosto
2003/695/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 15
2003/696/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 16
2003/697/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 17
2003/698/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 18
2003/699/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 19
2003/700/EC
*Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 20
Komissio
2003/701/EC
*Komission päätös, tehty 29 päivänä syyskuuta 2003, geneettisesti muunnettujen siemenkasvien tarkoituksellisesta levittämisestä ympäristöön muussa tarkoituksessa kuin niiden saattamiseksi markkinoille saatujen tulosten esittämiseen käytettävän lomakkeen vahvistamisesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/18/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3405) (1) 21
2003/702/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä lokakuuta 2003, kolmansien maiden jäämiä koskevien suunnitelmien väliaikaisesta hyväksymisestä neuvoston direktiivin 96/23/EY mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/159/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3497) (1) 29
2003/703/EC
*Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisellä maataloustuotteiden kauppaa koskevalla sopimuksella perustetun eläinlääkinnän sekakomitean päätös N:o 1/2003, tehty 29 päivänä heinäkuuta 2003, komitean työjärjestyksen hyväksymisestä 35
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top