Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:243:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 243, 27. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 243
46. vuosikerta
27. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1700/2003, annettu 22 päivänä syyskuuta 2003, Euroopan talousyhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön historiallisten arkistojen avaamisesta yleisölle annetun asetuksen (ETY, Euratom) N:o 354/83 muuttamisesta 1
*Komission asetus (EY) N:o 1701/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1592/2002 6 artiklan muuttamisesta (1) 5
*Komission asetus (EY) N:o 1702/2003, annettu 24 päivänä syyskuuta 2003, ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä (1) 6
Komission asetus (EY) N:o 1703/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 80
Komission asetus (EY) N:o 1704/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 82
Komission asetus (EY) N:o 1705/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, määrättyyn järjestelmään liittyvien syyskuussa 2003 jätettyjen tiettyjä muna-alan ja siipikarjanliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä asetuksen (EY) N:o 1474/95 ja asetuksen (EY) N:o 1251/96 mukaisesti 84
Komission asetus (EY) N:o 1706/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, syyskuussa 2003 jätettyjen tiettyjä siipikarjanlihasta peräisin olevia tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen siipikarjanlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 86
*Komission asetus (EY) N:o 1707/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, skotlantilaisena viskinä (Scotch whisky) vietäviin viljoihin sovellettavien kertoimien vahvistamisesta jakson 2003/2004 osalta 88
*Komission asetus (EY) N:o 1708/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, irlantilaisena viskinä vietyihin viljoihin sovellettavista kertoimista jaksolla 2003/2004 90
*Komission asetus (EY) N:o 1709/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, riisin sato- ja varastoilmoituksista 92
*Komission asetus (EY) N:o 1710/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 98
Komission asetus (EY) N:o 1711/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 127. erityisessä tarjouskilpailussa 99
Komission asetus (EY) N:o 1712/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 80. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 101
Komission asetus (EY) N:o 1713/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 299. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 102
Komission asetus (EY) N:o 1714/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, asetusten (ETY) N:o 3143/85 ja (EY) N:o 2571/97 nojalla myydyn voin viimeisestä varastoonsaapumispäivästä annetun asetuksen (ETY) N:o 1609/88 muuttamisesta 103
Komission asetus (EY) N:o 1715/2003, annettu 26 päivänä syyskuuta 2003, lopullisen tukimäärän ja B-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämisprosentin vahvistamisesta hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet ja omenat) 104

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/673/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä syyskuuta 2003, neuvoston päätöksestä 2001/822/EY poikkeamisesta Saint Pierre ja Miquelonin hummerinpaloja koskevien alkuperäsääntöjen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3335) 106
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top