EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:221:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 221, 04. syyskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 221
46. vuosikerta
4. syyskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1554/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, lähtö- ja saapumisaikojen jakamista yhteisön lentoasemilla koskevista yhteisistä säännöistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 95/93 muuttamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1555/2003, annettu 3 päivänä syyskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 2
Komission asetus (EY) N:o 1556/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, Saksassa varastoitua viininvalmistuksesta peräisin olevaa alkoholia koskevan tarjouskilpailun nro 46/2003 EY avaamisesta uusia teollisia käyttötarkoituksia varten 4
Komission asetus (EY) N:o 1557/2003, annettu 3 päivänä syyskuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 8
Komission asetus (EY) N:o 1558/2003, annettu 3 päivänä syyskuuta 2003, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 11
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/58/EY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, neuvoston direktiivin 68/151/ETY muuttamisesta yhtiömuodoltaan tietynlaisia yhtiöitä koskevien julkistamisvaatimusten osalta 13

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/635/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä elokuuta 2003, jäsenvaltioille direktiivin 94/55/EY mukaisesti annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia poikkeuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3027) (1) 17
2003/636/EC
*Komission päätös, tehty 2 päivänä syyskuuta 2003, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä kaliumfosfiitin, asekvinosyylin ja syflufenamidin mahdolliseksi sisällyttämiseksi kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3128) (1) 42
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top