Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:217:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 217, 29. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 217
46. vuosikerta
29. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1505/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1506/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 1507/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1508/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1290/2003 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää kolmatta osittaista tarjouskilpailua varten 7
Komission asetus (EY) N:o 1509/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan 82500 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 8
Komission asetus (EY) N:o 1510/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan 730000 ruistonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 11
Komission asetus (EY) N:o 1511/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan 11600 durratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 14
Komission asetus (EY) N:o 1512/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Luxemburgin interventioelimen hallussa olevan 4000 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 17
Komission asetus (EY) N:o 1513/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan 435000 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 20
Komission asetus (EY) N:o 1514/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Ruotsin interventioelimen hallussa olevan 7000 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 23
Komission asetus (EY) N:o 1515/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Suomen interventioelimen hallussa olevan 18300 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 26
Komission asetus (EY) N:o 1516/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan interventioelimen hallussa olevan 45300 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 29
Komission asetus (EY) N:o 1517/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Belgian interventioelimen hallussa olevan 22300 ohratonnin myymiseksi uudelleen yhteisön markkinoilla 32
*Komission asetus (EY) N:o 1518/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, yksityiskohtaisista säännöistä vientitodistusjärjestelmän soveltamiseksi sianliha-alalla 35
Komission asetus (EY) N:o 1519/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1520/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 46
Komission asetus (EY) N:o 1521/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 1522/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 125. erityisessä tarjouskilpailussa 49
Komission asetus (EY) N:o 1523/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 1524/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, tiettyjä maitotuotteita koskevien vientitodistushakemusten hylkäämisestä 57
Komission asetus (EY) N:o 1525/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 58
Komission asetus (EY) N:o 1526/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 60
Komission asetus (EY) N:o 1527/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 62
Komission asetus (EY) N:o 1528/2003, annettu 28 päivänä elokuuta 2003, tiettyjen viljajalosteiden vientitodistushakemusten hylkäämisestä 66

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/627/EC
*Komission päätös, tehty 20 päivänä elokuuta 2003, jäsenvaltioille direktiivin 96/49/EY mukaisesti annettavasta luvasta myöntää tiettyjä vaarallisten aineiden rautatiekuljetuksia koskevia poikkeuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3026) (1) 67
2003/628/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä elokuuta 2003, määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2003/2004 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 3047) 73
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top