EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:216:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 216, 28. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 216
46. vuosikerta
28. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1500/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen terästuotteiden vientiä Venäjän federaatiosta Euroopan yhteisöön koskevan ilman määrällisiä rajoituksia olevan kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän hallinnoinnista (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 1501/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 17
*Komission asetus (EY) N:o 1502/2003, annettu 26 päivänä elokuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1503/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, asetuksesta (EY) N:o 2342/1999 ja neuvoston asetuksesta (EY) N:o 2529/2001 poikkeamisesta naudanliha-alan ennakkomaksujen sekä lampaan- ja vuohenliha-alan maksujen osalta 23
Komission asetus (EY) N:o 1504/2003, annettu 27 päivänä elokuuta 2003, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 25

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/618/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Venäjän federaatiosta Euroopan yhteisöön koskevan Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välisen sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 26
Kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän perustamista ilman määrällisiä rajoituksia tiettyjen terästuotteiden viennille Venäjän federaatiosta Euroopan yhteisöön koskeva Euroopan yhteisön ja Venäjän federaation välinen kirjeenvaihtona tehty sopimus 27
Komissio
2003/619/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhteisön rahoitustuesta Belgian vuonna 2001 toteuttamiin suu- ja sorkkataudin vastaisiin varotoimiin (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2978) 42
2003/620/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhteisön rahoitustuesta Saksan vuonna 2001 toteuttamiin suu- ja sorkkataudin vastaisiin varotoimiin (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2979) 45
2003/621/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhteisön rahoitustuesta Espanjan vuonna 2001 toteuttamia suu- ja sorkkataudin vastaisia varotoimia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2980) 48
2003/622/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhteisön rahoitustuesta Portugalin vuonna 2001 toteuttamia suu- ja sorkkataudin vastaisia varotoimia varten (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2981) 53
2003/623/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä elokuuta 2003, yhdennetyn eläinlääkinnällisen Traces-tietojärjestelmän kehittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2983) 58
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/624/CFSP
*Neuvoston päätös 2003/624/YUTP, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2003, sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin ja Viron tasavallan välillä Viron tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin (EUF) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 60
Euroopan unionin ja Viron tasavallan välinen sopimus Viron tasavallan osallistumisesta Euroopan unionin johtamiin joukkoihin (EUF) entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa 61
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top