EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:215:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 215, 27. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 215
46. vuosikerta
27. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1496/2003, annettu 26 päivänä elokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1497/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1498/2003, annettu 26 päivänä elokuuta 2003, lisäkiintiöiden avaamisesta kiintiövuonna 2004 tiettyjen Euroopan yhteisössä marraskuussa 2003 järjestettäviin ammattimessuihin osallistuvista kolmansista maista peräisin olevien tekstiilituotteiden yhteisöön suuntautuvalle tuonnille 85
Komission asetus (EY) N:o 1499/2003, annettu 26 päivänä elokuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat) 88

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/617/EC
*EU—Jordania-assosiaationeuvoston päätös N:o 1/2003, tehty 23 päivänä elokuuta 2003, assosiaatiokomitean alakomiteoiden ja sosiaaliasiain työryhmän perustamisesta 91

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1458/2003, annettu 18 päivänä elokuuta 2003, tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sianliha-alalla (EUVL L 208, 19.8.2003) 107
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top