Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:204:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 204, 13. elokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 204
46. vuosikerta
13. elokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1436/2003, annettu 12 päivänä elokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1437/2003, annettu 12 päivänä elokuuta 2003, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 517/94 liitteiden I, II, III B ja VI muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 1438/2003, annettu 12 päivänä elokuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2371/2002 III luvussa määritellyn yhteisön laivastopolitiikan soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 21
*Komission asetus (EY) N:o 1439/2003, annettu 12 päivänä elokuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 404/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä banaanien tuontia yhteisöön koskevan järjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 896/2001 muuttamisesta 30
*Komission asetus (EY) N:o 1440/2003, annettu 12 päivänä elokuuta 2003, tarjouskilpailujen avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevien alkoholien myymiseksi yksinomaan polttoainealan käyttöön kolmansissa maissa 32

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/601/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2003, tukiohjelmasta, jonka Irlanti on toteuttanut ulkomailta saatujen tulojen osalta C54/2001 (ex NN55/2000) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 569) (1) 51
2003/602/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä elokuuta 2003, kolmansista maista tapahtuvaa tähtianiksen tuontia koskevista erityisedellytyksistä tehdyn päätöksen 2002/75/EY kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2889) (1) 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top