EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:187:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 187, 26. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 187
46. vuosikerta
26. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1329/2003, annettu 21 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 992/95 muuttamisesta Norjasta peräisin olevien tiettyjen maatalous- ja kalastustuotteiden tariffikiintiöiden osalta 1
Komission asetus (EY) N:o 1330/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 1331/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 124. erityisessä tarjouskilpailussa 7
Komission asetus (EY) N:o 1332/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 77. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 1333/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 296. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 1334/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, eräiden hivenaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytysten muuttamisesta 11
*Komission asetus (EY) N:o 1335/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2454/93 muuttamisesta (1) 16
*Komission asetus (EY) N:o 1336/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2076/2002 muuttamisesta liitteessä II lueteltujen tehoaineiden käytön jatkamisen osalta (1) 21
Komission asetus (EY) N:o 1337/2003, annettu 25 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1143/98 mukaisesti jätettyjen tiettyihin vuoristorotuihin kuuluvia lehmiä ja hiehoja koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/549/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2003, Alankomaiden kuningaskunnan perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamien lyhytketjuisten kloorattujen parafiinien käyttöä koskevien kansallisten säännösten käsittelyn 95 artiklan 6 kohdan mukaisesta määräajan pidentämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2539) (1) 27
2003/550/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, Kiinasta peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen maapähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä tehdyn päätöksen 2002/79/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2602) (1) 39
2003/551/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, päätöksen 97/613/EY kumoamisesta ja Iranista tuotavien tai Iranista peräisin olevien pistaasipähkinöiden ja eräiden niistä valmistettujen tuotteiden tuontiin sovellettavista erityisehdoista tehdyn päätöksen 97/830/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2603) (1) 43
2003/552/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, Turkista peräisin olevien tai sieltä lähetettyjen viikunoiden, hasselpähkinöiden, pistaasipähkinöiden ja tiettyjen niistä valmistettujen tuotteiden tuonnille määrättävistä erityisedellytyksistä tehdyn päätöksen 2002/80/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2604) (1) 47
2003/553/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä heinäkuuta 2003, yhteisen kalastuspolitiikan toteuttamiseksi tarpeellisten tietojen keruusta ja hallinnasta eräille jäsenvaltioille vuonna 2003 aiheutuvien menojen tukikelpoisuudesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2629) 51
2003/554/EC
*Henkilöiden vapaata liikkuvuutta käsittelevän EU:n ja Sveitsin sekakomitean päätös N:o 2/2003, tehty 15 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton sopimuksen liitteen II (sosiaaliturva) muuttamisesta 55

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1319/2003, annettu 24 päivänä heinäkuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta (EUVL L 186, 25.7.2003) 61
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top