EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:184:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 184, 23. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 184
46. vuosikerta
23. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1297/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 1298/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä Finiki Lakonias -nimityksellä 3
Komission asetus (EY) N:o 1299/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 5
Komission asetus (EY) N:o 1300/2003, annettu 22 päivänä heinäkuuta 2003, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 7
*Komission direktiivi 2003/70/EY, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta mekopropin, mekoproppi-P:n ja propikonatsolin sisällyttämiseksi tehoaineiksi (1) 9

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/529/CFSP
*Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean päätös DRC/2/2003, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2003, osallistujien komitean perustamisesta Kongon demokraattisessa tasavallassa toteutettavaa Euroopan unionin sotilasoperaatiota varten 13
2003/530/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2003, tuen, jota Italian tasavalta aikoo myöntää maidontuottajilleen, soveltuvuudesta yhteismarkkinoille 15
2003/531/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2003, Belgian hallituksen tuesta tietyille Belgiaan sijoittautuneille koordinointikeskuksille 17
Komissio
2003/532/EC
*Komission suositus, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2003, ympäristönsuojelun tason indikaattorien valinta- ja käyttöohjeista organisaatioiden vapaaehtoisesta osallistumisesta yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmään (EMAS-järjestelmä) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 761/2001 täytäntöönpanemista varten (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2253) (1) 19
2003/533/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2003, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista tuoreen lihan tuonnissa eräistä Euroopan maista tehdyn komission päätöksen 98/371/EY muuttamisesta eräiden Viroon ja Liettuaan liittyvien näkökohtien huomioon ottamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2561) (1) 33
2003/534/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 2119/98/EY ja päätöksen 2000/96/EY muuttamisesta kyseisissä päätöksissä lueteltujen tartuntatautien osalta sekä päätöksen 2002/253/EY muuttamisesta tartuntatautien tapausmäärittelyjen vahvistamisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2301) (1) 35
2003/535/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, bluetongue-tautiin liittyviä suoja- ja valvontavyöhykkeitä koskevan päätöksen 2003/218/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2601) (1) 40
2003/536/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 2587) Ainoastaan italian-, kreikan- ja ranskankieliset tekstit ovat todistusvoimaisia 42
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/537/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/537/YUTP, annettu 21 päivältä heinäkuuta 2003, Euroopan unionin erityisedustajan nimeämisestä Lähi-idän rauhanprosessiin ja yhteisen toiminnan 2002/965/YUTP muuttamisesta 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top