EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:180:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 180, 18. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 180
46. vuosikerta
18. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1267/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämisen määräaikojen, kansantalouden tilinpidon pääaggregaattien lähettämistä koskevien poikkeusten ja työtunteina ilmaistujen työllisyystietojen lähettämisen osalta (1) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1268/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, tiettyjen Tšekin tasavallasta, Venäjältä, Thaimaasta ja Turkista peräisin olevien rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia koskevan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta ja väliaikaisen polkumyyntitullin kantamisesta lopullisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1601/2001 muuttamisesta 23
Komission asetus (EY) N:o 1269/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 25
Komission asetus (EY) N:o 1270/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 27
Komission asetus (EY) N:o 1271/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 1272/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 37. osittaista tarjouskilpailua varten 31
Komission asetus (EY) N:o 1273/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, sianliha-alan vientitukien vahvistamisesta 32
*Komission asetus (EY) N:o 1274/2003, annettu 11 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen Thaimaasta, Tšekistä, Turkista ja Venäjältä peräisin olevien rauta- tai teräsköysien ja -kaapeleiden tuontia koskevan väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annetun asetuksen N:o 230/2001 muuttamisesta ja tiettyjen tšekkiläisten ja turkkilaisten viejien tarjoamien sitoumusten hyväksymisestä 34
Komission asetus (EY) N:o 1275/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 36
Komission asetus (EY) N:o 1276/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, heinäkuussa 2003 jätetyistä, jalostettavaksi tarkoitettua jäädytettyä naudanlihaa koskevista tuontioikeushakemuksista 38
Komission asetus (EY) N:o 1277/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden heinäkuussa 2003 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 39
*Komission asetus (EY) N:o 1278/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, Espanjan lipun alla purjehtivien alusten turskan kalastuksen lopettamisesta 40
Komission asetus (EY) N:o 1279/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 41
Komission asetus (EY) N:o 1280/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1281/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 936/2003 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 45
Komission asetus (EY) N:o 1282/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 935/2003 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 46
Komission asetus (EY) N:o 1283/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 934/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 47
Komission asetus (EY) N:o 1284/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 699/2003 tarkoitetun durran tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 48
Komission asetus (EY) N:o 1285/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1128/1999 mukaisesti jätettyjen enintään 80 kilogramman painoisia vasikoita koskevien tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 49
Komission asetus (EY) N:o 1286/2003, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän syyskuuta ja 30 päivän marraskuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi 50

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/515/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2003, toimenpiteestä, jonka Alankomaat on toteuttanut kansainvälisen rahoitustoiminnan tukemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 568) (1) 52
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top