Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:165:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 165, 03. heinäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 165
46. vuosikerta
3. heinäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1177/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön tulo- ja elinolotilastoista (EU-SILC) (1) 1
Komission asetus (EY) N:o 1178/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 10
*Komission asetus (EY) N:o 1179/2003, annettu 1 päivänä heinäkuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1180/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003, Serbia ja Montenegrosta tuotavan sokerin tuontitodistuksia koskevista erityistoimenpiteistä 16
*Komission asetus (EY) N:o 1181/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003, sardiinisäilykkeiden kaupan pitämistä koskevista yhteisistä vaatimuksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2136/89 muuttamisesta 17
*Komission asetus (EY) N:o 1182/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1227/2000 muuttamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 315/2003 oikaisemisesta 19
*Komission asetus (EY) N:o 1183/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003, viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1623/2000 muuttamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 1184/2003, annettu 2 päivänä heinäkuuta 2003, tiettyihin Osama bin Ladenia, al-Qaida-verkostoa ja Talebania lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä sekä neuvoston asetuksen (EY) N:o 467/2001 kumoamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 20. kerran 21
*Neuvoston direktiivi 2003/61/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, rehukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/401/ETY, viljakasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 66/402/ETY, viiniköynnöksen kasvullisen lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 68/193/ETY, vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan annetun direktiivin 92/33/ETY, hedelmäntuotantoon tarkoitettujen hedelmäkasvien ja niiden lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 92/34/ETY, koristekasvien lisäysaineiston pitämisestä kaupan annetun direktiivin 98/56/EY, juurikkaiden siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/54/EY, vihannesten siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/55/EY, siemenperunoiden pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/56/EY ja öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/57/EY muuttamisesta yhteisön vertailutestien ja -kokeiden osalta 23

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/487/EC
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä kesäkuuta 2003, liiallisen alijäämän olemassaolosta Ranskassa — Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 104 artiklan 6 kohdan soveltaminen 29
2003/488/EC
*Neuvoston suositus, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, huumausaineiden väärinkäyttöön liittyvien terveyshaittojen ehkäisemisestä ja vähentämisestä 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top