EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:160:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 160, 28. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 160
46. vuosikerta
28. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1128/2003, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta siirtymätoimenpiteiden täytäntöönpanokauden pidentämiseksi 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1129/2003, annettu 21 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen terästuotteiden viennistä Slovakiasta yhteisöön tämän asetuksen voimaantulopäivästä Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivään saakka (kaksinkertaisen tarkkailunjärjestelmän soveltamisen jatkaminen) 3
Komission asetus (EY) N:o 1130/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 1131/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 1132/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 1133/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1134/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, maltaiden tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 1135/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 122. erityisessä tarjouskilpailussa 16
Komission asetus (EY) N:o 1136/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 75. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 18
Komission asetus (EY) N:o 1137/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 294. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1138/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön elintarvikeapuna ja kansallisena elintarvikeapuna toimitettuihin vilja- ja riisialan tuotteisiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 20
*Komission asetus (EY) N:o 1139/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta valvontaohjelmien ja erikseen määritellyn riskiaineksen osalta 22
*Komission asetus (EY) N:o 1140/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, yksityiskohtaisista säännöistä sokerialan tietojen ilmoittamiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 779/96 ja kiintiöjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerialalla annetun asetuksen (EY) N:o 314/2002 muuttamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 1141/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, markkinointivuoden 2002/2003 tosiasiallisen tuotannon ja siitä seuraavan kohdehinnan alennuksen vahvistamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 1142/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2125/95 muuttamisesta Bulgarialle myönnetyn säilöttyjen Agaricus-sukuisten sienten tariffikiintiön osalta 39
Komission asetus (EY) N:o 1143/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, markkinointivuoden 2002—2003 puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, tuen määrän vahvistamisesta 1 päivän heinäkuuta 2002 ja 31 päivän maaliskuuta 2003 väliseksi ajaksi 41
*Komission asetus (EY) N:o 1144/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, asetusten (EY) N:o 1279/98, (EY) N:o 1128/1999 ja (EY) N:o 1247/1999 muuttamisesta eräiden Slovakian tasavallasta, Bulgarian tasavallasta ja Puolan tasavallasta peräisin olevien elävien nautaeläinten ja naudanlihavalmisteiden tiettyjen tariffikiintiöiden osalta 44
*Komission asetus (EY) N:o 1145/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1685/2000 muuttamisesta rakennerahastojen yhteisrahoituksen tukikelpoisuussääntöjen osalta 48
*Komission asetus (EY) N:o 1146/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 30 päivän kesäkuuta 2004 välisenä aikana 59
Komission asetus (EY) N:o 1147/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 66
Komission asetus (EY) N:o 1148/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 67
Komission asetus (EY) N:o 1149/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 68
Komission asetus (EY) N:o 1150/2003, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 69

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/478/EC
*EU-Slovakia-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2003 tehty 30 päivänä huhtikuuta 2003, assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 3/97 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkamisesta tämän päätöksen voimaantulopäivästä Slovakian Euroopan unioniin liittymispäivään 70
2003/479/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä sekä 25 päivänä kesäkuuta 1997 ja 22 päivänä maaliskuuta 1999 tehtyjen päätösten ja päätösten 2001/41/EY ja 2001/496/YUTP kumoamisesta 72
2003/480/EC
*Neuvoston päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi annetun asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklan 3 kohdan täytäntöönpanosta ja päätöksen 2002/974/EY kumoamisesta 81
Komissio
2003/481/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen tarkastamisen ja hyväksymisen yhteydessä sovellettavista rahoitusseuraamuksista tiettyjen sääntöjenvastaisuuksien, joihin toimijat ovat syyllistyneet, osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1968) 83
Alueiden komitean
*Alueiden komitean päätös N:o 64/2003, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, yleisön oikeudesta tutustua alueiden komitean asiakirjoihin 96
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/482/EC
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/482/YUTP, annettu 27 päivänä kesäkuuta 2003, erityistoimenpiteiden toteuttamisesta terrorismin torjumiseksi hyväksytyn yhteisen kannan 2001/931/YUTP ajantasaistamisesta ja yhteisen kannan 2003/402/YUTP kumoamisesta 100
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top