EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:158:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 158, 27. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 158
46. vuosikerta
27. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (ETY) N:o 1766/92 muuttamisesta tiettyjen viljojen tuontitullien laskemisen osalta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1105/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1260/1999 muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 1106/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4
Komission asetus (EY) N:o 1107/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 1108/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 34. osittaista tarjouskilpailua varten 8
Komission asetus (EY) N:o 1109/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 9
*Komission asetus (EY) N:o 1110/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 1249/96 muuttamisesta 12
*Komission asetus (EY) N:o 1111/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (ETY) N:o 2375/2002 muuttamisesta 21
*Komission asetus (EY) N:o 1112/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2377/2002 muuttamisesta 23
*Komission asetus (EY) N:o 1113/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2376/2002 muuttamisesta 24
*Komission asetus (EY) N:o 1114/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksella (EY) N:o 538/2003 uudelleen jaetuista tiettyihin Kiinan kansantasavallasta peräisin oleviin tuotteisiin sovellettavista yhteisön määrällisistä kiintiöistä tuojille myönnettävistä määristä 26
Komission asetus (EY) N:o 1115/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, AKT-maista sekä Intiasta tapahtuvassa erityiseen etuuskohteluun oikeutetun raa’an ruokosokerin tuonnissa sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta puhdistamoiden hankintatarpeita varten 1 päivän heinäkuuta 2003 ja 29 päivän helmikuuta 2004 välisenä aikana 30
Komission asetus (EY) N:o 1116/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, vähennyskertoimen soveltamisesta asetuksen (EY) N:o 1488/2001 mukaisesti annettujen tiettyjen perustuotteiden sisäistä jalostusmenettelyä koskevien todistusten kolmanteen erään 32
Komission asetus (EY) N:o 1117/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 33
Komission asetus (EY) N:o 1118/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 37
*Komission asetus (EY) N:o 1119/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, Alankomaiden lipun alla purjehtivien alusten valkoturskan kalastuksen lopettamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 1120/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 936/2003 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 44
Komission asetus (EY) N:o 1121/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 935/2003 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 45
Komission asetus (EY) N:o 1122/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 46
Komission asetus (EY) N:o 1123/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 934/2003 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 47
Komission asetus (EY) N:o 1124/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 581/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 48
Komission asetus (EY) N:o 1125/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 49
Komission asetus (EY) N:o 1126/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 52
Komission asetus (EY) N:o 1127/2003, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2003, vilja- ja riisialan tuotantotukien vahvistamisesta 54

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/475/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, talouspoliittisen komitean kokoonpanosta ja perussäännöstä tehdyn päätöksen 2000/604/EY muuttamisesta 55
2003/476/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2003, talous- ja rahoituskomitean perussäännön tarkistamisesta 58
Komissio
2003/477/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2003, päätöksen 2002/251/EY muuttamisesta Thaimaasta tuotavia kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevien suojatoimenpiteiden kumoamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 425) (1) 61

Oikaisuja
*Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 2003/449/YUTP, 16 päivältä kesäkuuta 2003, Kaakkois-Euroopan vakaussopimuksen erityiskoordinaattorina toimivan Euroopan unionin erityisedustajan toimeksiannon jatkamisesta (EUVL L 150, 18.6.2003) 63
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top