EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:157:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 157, 26. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 157
46. vuosikerta
26. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1091/2003, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön vesialueilla ja yhteisön aluksiin sellaisilla muilla vesialueilla, joilla sovelletaan saalisrajoituksia, sovellettavien eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien kalastusmahdollisuuksien ja niihin liittyvien edellytysten vahvistamisesta vuodeksi 2003 annetun asetuksen (EY) N:o 2341/2002 muuttamisesta toisen kerran 1
Komission asetus (EY) N:o 1092/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 14
Komission asetus (EY) N:o 1093/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 668/2001 muuttamisesta Saksan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisen osalta 16
Komission asetus (EY) N:o 1094/2003, annettu 24 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1081/2002 muuttamisesta Ranskan interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisen osalta 18
Komission asetus (EY) N:o 1095/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1500/2001 muuttamisesta Suomen interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisen osalta 20
Komission asetus (EY) N:o 1096/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 953/2002 muuttamisesta Belgian interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisen osalta 22
Komission asetus (EY) N:o 1097/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön Puolan tasavallan, Unkarin tasavallan, Tšekin tasavallan, Slovakian, Bulgarian sekä Romanian kanssa tekemissä sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 24
Komission asetus (EY) N:o 1098/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön Latvian, Liettuan ja Viron kanssa tekemissä vapaakauppaa koskevissa sopimuksissa määrätyn järjestelmän mukaisesti vuoden 2003 neljännen vuosineljänneksen aikana käytettävissä olevan sianlihatuotteiden määrän määrittämisestä 26
Komission asetus (EY) N:o 1099/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianliha-alan tuotteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä tiettyjen sianlihaa ja tiettyjä muita maataloustuotteita koskevien yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnasta annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 774/94 säädetyn järjestelmän mukaisesti 28
Komission asetus (EY) N:o 1100/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, kesäkuussa 2003 jätettyjen tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä koskien tuontitariffikiintiöiden avaamista ja hallintaa sianliha-alalla tiettyjen tuotteiden osalta 1 päivän heinäkuuta ja 30 päivän syyskuuta 2003 välisellä kaudella 30
Komission asetus (EY) N:o 1101/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön Slovenian kanssa tekemässä sopimuksessa määrätyn järjestelmän mukaisesti kesäkuussa 2003 jätettyjen tiettyjä sianlihavalmisteita koskevien tuontitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 32
Komission asetus (EY) N:o 1102/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen säilykkeiden valmistukseen käytettävien oliiviöljyjen tuotantotuen vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 1103/2003, annettu 25 päivänä kesäkuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 35
*Neuvoston direktiivi 2003/48/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta 38
*Neuvoston direktiivi 2003/49/EY, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, eri jäsenvaltioissa sijaitsevien lähiyhtiöiden välisiin korko- ja rojaltimaksuihin sovellettavasta yhteisestä verotusjärjestelmästä 49

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/469/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä marraskuuta 2002, Saksan toteuttamasta tukiohjelmasta "Thüringenin osavaltion käyttöpääomaohjelma" (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 4359) (1) 55
2003/470/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymisestä Suomeen ja Ruotsiin vietävän lihan mikrobiologista testausta varten (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1928) (1) 66
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/471/CFSP
*Eurooppa-neuvoston yhteinen strategia 2003/471/YUTP, 20 päivältä kesäkuuta 2003, jolla muutetaan Venäjää koskevaa yhteistä strategiaa 1999/414/YUTP sen soveltamiskauden jatkamiseksi 68
2003/472/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/472/YUTP, 24 päivältä kesäkuuta 2003, Venäjän federaatiossa toteutettavaa asesulkua ja aseriisuntaa koskevan Euroopan unionin yhteistyöohjelman jatkamisesta 69
2003/473/CFSP
*Neuvoston yhteinen toiminta 2003/473/YUTP, 25 päivältä kesäkuuta 2003, Euroopan unionin osallistumisesta Georgian ja Etelä-Ossetian konfliktin ratkaisemisprosessiin 72
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top