EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:155:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 155, 24. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 155
46. vuosikerta
24. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1072/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1073/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 3
*Komission asetus (EY) N:o 1074/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, syötäviksi tarkoitetut viinirypäleet, omenat) 7
*Komission asetus (EY) N:o 1075/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, teurastetun sian yhteisön markkinahinnan laskemiseksi käytettävien painotuskertoimien vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004 9
Komission asetus (EY) N:o 1076/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, yhteisön yksinomaan tuontitodistusten perusteella avaamien kiintiöiden mukaisesti maito- ja maitotuotealan tiettyjen tuotteiden vuoden 2003 toisen vuosipuoliskon aikana käytettävissä olevasta määrästä 11
Komission asetus (EY) N:o 1077/2003, annettu 23 päivänä kesäkuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 13
*Komission direktiivi 2003/60/EY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston direktiivien 76/895/ETY, 86/362/ETY, 86/363/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa, eläimistä saatavissa elintarvikkeissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasviperäisissä tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien tiettyjen torjunta-ainejäämien enimmäismäärien vahvistamisen osalta (1) 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/462/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 2003, monenvälistä ydinvoima-alan ympäristöohjelmaa Venäjän federaatiossa koskevan puitesopimuksen ja sen vaatimuksia, oikeudenkäyntimenettelyjä ja korvauksia koskevan pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta sekä komission Euroopan atomienergiayhteisön puolesta suorittaman mainitun sopimuksen ja sen pöytäkirjan tekemisen hyväksymisestä 35
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top