EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:152:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 152, 20. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 152
46. vuosikerta
20. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1049/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1050/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 1051/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1052/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 33. osittaista tarjouskilpailua varten 7
*Komission asetus (EY) N:o 1053/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta pikatestien osalta (1) 8
Komission asetus (EY) N:o 1054/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 936/2003 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 10
Komission asetus (EY) N:o 1055/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 935/2003 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 11
Komission asetus (EY) N:o 1056/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 1057/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 934/2003 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 1058/2003, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2003, siipikarjanliha-alan vientitukien muuttamisesta 14
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/33/EY, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tupakkatuotteiden mainontaa ja sponsorointia koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä (1) 16

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/451/EC
*AKT—EY-ministerineuvoston päätös N:o 2/2003, tehty 16 päivänä toukokuuta 2003, yhdeksännestä Euroopan kehitysrahastosta myönnettävien pitkän aikavälin kehitysmäärärahojen varauksen käytöstä velan vähentämiseen 20
2003/452/EC
*Neuvoston päätös, tehty 26 päivänä toukokuuta 2003, Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 22
Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta uusia keskinäisiä maatalousmyönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 27
2003/453/EC
*Neuvoston päätös, tehty 2 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan tekstiili- ja vaatetustuotteiden kauppaa ja muita markkinoiden avaamistoimenpiteitä koskevan sopimuksen muuttamisesta kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 41
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisön ja Vietnamin sosialistisen tasavallan tekstiili- ja vaatetustuotteiden kauppaa ja muita markkinoiden avaamistoimenpiteitä koskevan sopimuksen muuttamisesta, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 31 päivänä maaliskuuta 2000 parafoidulla kirjeenvaihtona tehdyllä sopimuksella 42
2003/454/EC
*Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä kesäkuuta 2003, diplomaatti- ja konsuliedustustojen yhteisen konsuliohjeiston liitteen 12 ja yhteisen käsikirjan liitteen 14 a muuttamisesta viisumimaksujen osalta 82
Komissio
2003/455/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2003, kolmansiin maihin osoitettujen Euroopan yhteisöjen virkamiesten palkkoihin, 1 päivästä elokuuta, 1 päivästä syyskuuta, 1 päivästä lokakuuta, 1 päivästä marraskuuta ja 1 päivästä joulukuuta 2002 sovellettavista korjauskertoimista 84
2003/456/EC
*Komission päätös, tehty 19 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoa-antavien komiteoiden toiminnasta yhteisen maatalouspolitiikan alalla tehdystä päätöksestä 98/235/EY poikkeamisesta 86
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top