EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:138:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 138, 05. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 138
46. vuosikerta
5. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 960/2003, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2003, lopullisen tasoitustullin käyttöön ottamisesta Intiasta peräisin olevien kirjoitettavien CD-levyjen tuonnissa 1
Komission asetus (EY) N:o 961/2003, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26
*Komission asetus (EY) N:o 962/2003, annettu 3 päivänä kesäkuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 28
*Komission asetus (EY) N:o 963/2003, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1257/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 445/2002 muuttamisesta 32
*Komission direktiivi 2003/45/EY, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, öljy- ja kuitukasvien siementen pitämisestä kaupan annetun direktiivin 2002/57/EY muuttamisesta (1) 40
*Komission direktiivi 2003/46/EY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, direktiivin 2001/32/EY muuttamisesta kasvien terveyteen liittyville erityisille vaaroille alttiina olevien tiettyjen yhteisön suojelualueiden osalta 45
*Komission direktiivi 2003/47/EY, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2003, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY liitteiden II, IV ja V muuttamisesta 47

Oikaisuja
*Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 806/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, kuulemismenettelyä (määräenemmistö) noudattaen annetuissa neuvoston säädöksissä säädetyn täytäntöönpanovallan käytössä komissiota avustavia komiteoita koskevien säännösten mukauttamisesta päätökseen 1999/468/EY (EUVL L 122, 16.5.2003) 49
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top