Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:135:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 135, 03. kesäkuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 135
46. vuosikerta
3. kesäkuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 952/2003, annettu 21 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen terästuotteiden viennistä Puolasta yhteisöön tämän asetuksen voimaantulopäivästä Puolan Euroopan unioniin liittymispäivään saakka (kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkaminen) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 953/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, tiettyjen keskeisten lääkkeiden Euroopan unionin markkinoille kulkeutumisen estämisestä 5
Komission asetus (EY) N:o 954/2003, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
*Komission asetus (EY) N:o 955/2003, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä hedelmä- ja vihannesjalostealan tukijärjestelmän osalta annetun asetuksen (EY) N:o 449/2001 englannin-, espanjan- ja hollanninkielisen toisinnon oikaisemisesta 14
Komission asetus (EY) N:o 956/2003, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2003, tuontitullien muuttamisesta vilja-alalla 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/389/EC
*EU—Puola-assosiaationeuvoston päätös N:o 2/2003, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2003, assosiaationeuvoston päätöksellä N:o 2/1999 käyttöön otetun kaksinkertaisen tarkkailun järjestelmän soveltamisen jatkamisesta tämän päätöksen voimaantulopäivästä Puolan Euroopan unioniin liittymispäivään 18
Komissio
2003/390/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2003, vesiviljeltyjen eläinlajien, jotka eivät ole alttiita tietyille taudeille, sekä niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen erityisedellytyksistä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1641) (1) 19
2003/391/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2003, yhteisöön suuntautuvaan naudansukuisten eläinten alkioiden vientiin kolmansissa maissa hyväksyttyjen alkionsiirtoryhmien ja alkiontuotantoryhmien luettelosta tehdyn päätöksen 92/452/ETY muuttamisesta Amerikan yhdysvaltojen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1643) (1) 25
2003/392/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä toukokuuta 2003, päätösten 2003/70/EY ja 2003/71/EY muuttamisesta Salmonidae-heimoon kuuluvien kalojen elävien sukusolujen Norjasta ja Färsaarilta tapahtuvan tuonnin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1675) (1) 27
2003/393/EC
*Komission päätös, tehty 22 päivänä toukokuuta 2003, yhteisön ympäristömerkin hakemusmaksun ja vuosimaksun vahvistamisesta tehdyn päätöksen 2000/728/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1780) (1) 31

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 673/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetusten (EY) N:o 1143/98, (EY) N:o 1279/98, (EY) N:o 1128/1999, (EY) N:o 1247/1999 ja (EY) N:o 140/2003 muuttamisesta eräiden Puolasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tiettyjen tariffikiintiöiden osalta (EUVL L 97, 15.4.2003) 32
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top