EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:133:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 133, 29. toukokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 133
46. vuosikerta
29. toukokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 930/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn ja tukien vastaisen menettelyn sekä Chilestä ja Färsaarilta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 931/2003, annettu 26 päivänä toukokuuta 2003, Kiinan kansantasavallasta peräisin olevan jauhetun aktiivihiilen tuonnissa asetuksella (EY) N:o 1011/2002 käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden muuttamisesta 36
Komission asetus (EY) N:o 932/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 38
*Komission asetus (EY) N:o 933/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 1555/96 muuttamisesta sen määrän osalta, josta alkaen aprikooseista, sitruunoista, luumuista, persikoista ja nektariineista, päärynöistä ja syötäväksi tarkoitetuista viinirypäleistä kannetaan lisätullia 40
Komission asetus (EY) N:o 934/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän tavallisen vehnän vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta 42
Komission asetus (EY) N:o 935/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän rukiin vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 936/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän ohran vientitukea koskevan tarjouskilpailun avaamisesta 48
Komission asetus (EY) N:o 937/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, joidenkin interventioelinten hallussa olevan viljan pysyvien tarjouskilpailujen avaamisesta annettujen asetusten (EY) 668/2001, (EY) N:o 1500/2001, (EY) N:o 953/2002, (EY) N:o 968/2002, (EY) N:o 1081/2002 ja (EY) N:o 2177/2002 muuttamisesta 51
Komission asetus (EY) N:o 938/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, maito- ja maitotuotealan vientitukien vahvistamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 939/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 59
*Komission asetus (EY) N:o 940/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, Egyptistä peräisin olevan ja sieltä tuotavan riisin tuontitodistushakemuksista komission asetuksessa (EY) N:o 196/97 säädetyssä tariffikiintiössä 61
Komission asetus (EY) N:o 941/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 120. erityisessä tarjouskilpailussa 62
Komission asetus (EY) N:o 942/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 73. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 64
Komission asetus (EY) N:o 943/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 292. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 65
Komission asetus (EY) N:o 944/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 66
Komission asetus (EY) N:o 945/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 68
Komission asetus (EY) N:o 946/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien muuttamisesta 70
Komission asetus (EY) N:o 947/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 72
Komission asetus (EY) N:o 948/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 75
Komission asetus (EY) N:o 949/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 78
*Komission asetus (EY) N:o 950/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, jalostukseen tarkoitettujen persikoiden ja päärynöiden tuen vahvistamisesta markkinointivuodeksi 2003/2004 neuvoston asetuksen (EY) N:o 2201/96 mukaisesti 81
*Komission asetus (EY) N:o 951/2003, annettu 28 päivänä toukokuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 174/1999 ja maataloustuotteiden vientitukijärjestelmän soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä annetusta asetuksesta (EY) N:o 800/1999 poikkeamisesta 82

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/384/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä toukokuuta 2003, Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan hallituksen välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön nimissä ja sen väliaikaisesta soveltamisesta 83
Euroopan talousyhteisön ja Guinean tasavallan välisessä Guinean rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaolon jatkamista 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2003 väliseksi ajaksi koskeva Kirjeenvaihtona tehty sopimus 85
Komissio
2003/385/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2003, elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista tehdyn päätöksen 2003/56/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1788) (1) 87
2003/386/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Saksassa tehdyn päätöksen 2003/358/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1785) (1) 89
2003/387/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2003/290/EY muuttamisesta kolmannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1786) (1) 91
2003/388/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Belgiassa tehdyn päätöksen 2003/289/EY muuttamisesta kolmannen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1787) (1) 92
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top