EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:123:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 123, 17. toukokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 123
46. vuosikerta
17. toukokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 847/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 848/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 119. erityisessä tarjouskilpailussa 3
Komission asetus (EY) N:o 849/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 72. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 850/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 291. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 851/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sianliha-alalla annetun asetuksen (ETY) N:o 3444/90 muuttamisesta 7
*Komission asetus (EY) N:o 852/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1445/95 muuttamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 853/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 11
Komission asetus (EY) N:o 854/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 855/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 13
Komission asetus (EY) N:o 856/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 857/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, tarjouskilpailun avaamisesta A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten myöntämiseksi hedelmä- ja vihannesalalla (tomaatit, appelsiinit, sitruunat ja omenat) 15
Komission asetus (EY) N:o 858/2003, annettu 16 päivänä toukokuuta 2003, jäsenvaltion, Tanskaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa lukuun ottamatta, lipun alla purjehtivien alusten mustakitaturskan kalastuksen lopettamisesta 17
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/24/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, matkustaja-alusten turvallisuussäännöistä ja -määräyksistä annetun neuvoston direktiivin 98/18/EY muuttamisesta 18
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/25/EY, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, ro-ro-matkustaja-alusten erityisistä vakavuusvaatimuksista (1) 22
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/30/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, liikenteen biopolttoaineiden ja muiden uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä 42

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/354/EC
*Neuvoston päätös, tehty 13 päivänä toukokuuta 2003, luvan antamisesta Saksalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun kuudennen neuvoston direktiivin 77/388/ETY 17 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 47
Komissio
2003/355/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 2003, EY:n perustamissopimuksen 81 artiklan soveltamisesta (Asia COMP/E-3/36.700 — Teollisuus- ja lääkkeelliset kaasut) tehdyn päätöksen 2003/207/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1180) 49
2003/356/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Belgiassa tehdyn päätöksen 2003/289/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1688) (1) 51
2003/357/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2003/290/EY muuttamisesta toisen kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1689) (1) 53
2003/358/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Saksassa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1690) (1) 55
2003/359/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssan (avian influenza) estämistä koskevista vaatimuksista tietyissä jäsenvaltioissa (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1691) (1) 59
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top