Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:116:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 116, 13. toukokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 116
46. vuosikerta
13. toukokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 814/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 815/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2002 alkaen 31 päivään joulukuuta 2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2501/2001 12 artiklan soveltamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 816/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, maatalouden euromääräisen valuuttajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maatalousalalla annetun asetuksen (EY) N:o 2808/98 muuttamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 817/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 13
Komission asetus (EY) N:o 818/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 15
Komission asetus (EY) N:o 819/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, Israelista peräisin olevien pienikukkaisten ruusujen tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 820/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 19
Komission asetus (EY) N:o 821/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 20
Komission asetus (EY) N:o 822/2003, annettu 12 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 21

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/330/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, Schengenin konsultointiverkoston (tekniset eritelmät) luokituksen poistamisesta 22
Komissio
2003/331/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2003, elävien eläinten ja eläintuotteiden tuontia Uudesta-Seelannista koskevista terveystodistuksista tehdyn päätöksen 2003/56/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1460) (1) 24
2003/332/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, komission päätöksen 2003/126/EY muuttamisesta kahdelle Yhdistyneessä kuningaskunnassa sijaitsevalle yhteisön vertailulaboratoriolle myönnettävän taloudellisen tuen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1464) 26
2003/333/EC
*Komission päätös, tehty 12 päivänä toukokuuta 2003, suojatoimenpiteistä Saksassa vahvasti epäillyn lintuinfluenssan (avian influenza) osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1591) (1) 28

Oikaisuja
*Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 803/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta (EUVL L 115, 9.5.2003) 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top