EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:115:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 115, 09. toukokuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 115
46. vuosikerta
9. toukokuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 782/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, orgaanisten tinayhdisteiden kieltämisestä aluksissa 1
Komission asetus (EY) N:o 783/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 12
*Komission asetus (EY) N:o 784/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta Espanjan interventioelimen hallussa satovuodelta 1998 olevan noin 7705 riisitonnin myymiseksi uudelleen sisämarkkinoilla 14
*Komission asetus (EY) N:o 785/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, kaseiinin ja kaseinaattien valmistukseen käytettävän rasvattoman maidon tuen myöntämisestä annetun asetuksen (ETY) N:o 2921/90 muuttamisesta 15
*Komission asetus (EY) N:o 786/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, eräiden Yhdistyneessä kuningaskunnassa myönnettyjen maatalouden valuuttajärjestelmän tasaustukien mukauttamisesta 16
*Komission asetus (EY) N:o 787/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2535/2001 muuttamisesta ja kyseisestä asetuksesta poikkeamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 788/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, neuvoston päätöksen 2003/299/EY soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta eräille Slovakian tasavallasta peräisin oleville viljatuotteille yhteisön tariffikiintiöinä annettujen myönnytysten osalta sekä asetuksen (EY) N:o 2809/2000 muuttamisesta 25
Komission asetus (EY) N:o 789/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 28
Komission asetus (EY) N:o 790/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 29. osittaista tarjouskilpailua varten 30
Komission asetus (EY) N:o 791/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, viinialan vientitodistusten antamisesta 31
Komission asetus (EY) N:o 792/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, sellaisenaan vietävien valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 32
Komission asetus (EY) N:o 793/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 35
Komission asetus (EY) N:o 794/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 795/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, kauran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1582/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 39
Komission asetus (EY) N:o 796/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 40
Komission asetus (EY) N:o 797/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, maissin tuontitullin enimmäisalennuksen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 698/2003 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 41
Komission asetus (EY) N:o 798/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 581/2003 tarkoitetun maissin tuontia koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 42
Komission asetus (EY) N:o 799/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 43
Komission asetus (EY) N:o 800/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 47
Komission asetus (EY) N:o 801/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 49
Komission asetus (EY) N:o 802/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 52
*Komission asetus (EY) N:o 803/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2368/2002 muuttamisesta 53
Komission asetus (EY) N:o 804/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, vilja- ja riisijalosteiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 58
Komission asetus (EY) N:o 805/2003, annettu 8 päivänä toukokuuta 2003, viljapohjaisten rehuseosten vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 61
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/20/EY, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, vähemmän kuin 3,5 tonnia painavien ajoneuvojen turvavöiden pakollista käyttöä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 91/671/ETY muuttamisesta 63

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/315/EC
*Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Maltan kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä Euroopan talousyhteisön ja Maltan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen 68
Euroopan yhteisön ja Maltan kirjeenvaihtona tehty sopimus hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa tulliasioissa koskevan pöytäkirjan lisäämisestä Euroopan talousyhteisön ja Maltan välisestä assosiaatiosta tehtyyn sopimukseen 69
Pöytäkirja hallintoviranomaisten keskinäisestä avunannosta tulliasioissa 71
Komissio
2003/316/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 mukaisesti välttämättömiin käyttötarkoituksiin sallittujen valvottavien aineiden määrien jakamisesta yhteisössä vuonna 2003 (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 747) (1) 75
2003/317/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Belgiassa tehdyn päätöksen 2003/289/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1555) (1) 82
2003/318/EC
*Komission päätös, tehty 8 päivänä toukokuuta 2003, lintuinfluenssaa (avian influenza) koskevista suojatoimenpiteistä Alankomaissa tehdyn päätöksen 2003/290/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1556) (1) 86
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/319/CFSP
*Neuvoston yhteinen kanta 2003/319/YUTP, 8 päivältä toukokuuta 2003, Euroopan unionin tuesta Lusakan aseleposopimuksen täytäntöönpanolle ja rauhanprosessille Kongon demokraattisessa tasavallassa sekä yhteisen kannan 2002/203/YUTP kumoamisesta 87
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top