EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:099:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 99, 17. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 99
46. vuosikerta
17. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 692/2003, annettu 8 päivänä huhtikuuta 2003, maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetun asetuksen (ETY) N:o 2081/92 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 693/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, erityisen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) käyttöön ottamisesta sekä yhteisen konsuliohjeiston ja yhteisen käsikirjan muuttamisesta 8
*Neuvoston asetus (EY) N:o 694/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 693/2003 säädettyjen kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FTD) ja rautateitse tapahtuvaa kauttakulkua helpottavan asiakirjan (FRTD) yhtenäisestä kaavasta 15
*Neuvoston asetus (EY) N:o 695/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, Kiinan kansantasavallasta, Intiasta, Korean tasavallasta, Malesiasta, Taiwanista ja Thaimaasta peräisin olevien ruostumattomasta teräksestä valmistettujen kiinnikkeiden ja niiden osien tuontiin sovellettavan lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta annetun asetuksen (EY) N:o 393/98 muuttamisesta 22
*Neuvoston asetus (EY) N:o 696/2003, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisön tuesta maataloutta ja maaseudun kehittämistä koskeville liittymistä valmisteleville toimenpiteille jäsenyyttä hakeneissa Keski- ja Itä-Euroopan maissa liittymistä edeltävänä aikana annetun asetuksen (EY) N:o 1268/1999 muuttamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 697/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 26
Komission asetus (EY) N:o 698/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, kolmansista maista Espanjaan tulevan maissin tuontitullin alennusta koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 28
Komission asetus (EY) N:o 699/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, kolmansista maista Espanjaan tuotavan durran tuontitullin alentamista koskevien tarjouskilpailujen avaamisesta 29
Komission asetus (EY) N:o 700/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden huhtikuussa 2003 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 31
*Komission asetus (EY) N:o 701/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtiot) peräisin olevien siipikarjanliha- ja muna-alan tuotteiden tuontiin sovellettavan menettelyn osalta 32
Komission asetus (EY) N:o 702/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, tuontitullien vahvistamisesta riisialalla 39
Komission asetus (EY) N:o 703/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin alppi- ja vuoristorotuihin kuuluvien muiden kuin teuraseläimiksi tarkoitettujen sonnien, lehmien ja hiehojen tuonnista huhtikuussa 2003 jätettyjen tuontioikeushakemusten hyväksyttävyydestä 42
Komission asetus (EY) N:o 704/2003, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän elokuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi 43

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/268/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, Cotonoun sopimukseen liittyvän investointikehyksen hoitamisesta Euroopan investointipankille aiheutuvien kulujen korvaamisesta ja merentakaisten alueiden assosiaatiosta tehdystä päätöksestä 45
2003/269/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, Amerikan yhdysvaltojen hallituksen ja Euroopan yhteisön välisen toimistolaitteiden energiatehokkuutta osoittavia merkintöjä koskevien ohjelmien yhteensovittamista koskevan sopimuksen tekemisestä yhteisön puolesta 47
2003/270/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan keskuspankkien ulkopuolisten tilintarkastajien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 1999/70/EY muuttamisesta Deutsche Bundesbankin ulkopuolisten tilintarkastajien osalta 49
2003/271/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 50
2003/272/EC
*Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 51
Komissio
2003/273/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä huhtikuuta 2003, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuja varainhoitovuoden 2000 menoja koskevien Kreikan maksajaviraston tilien tarkastamisesta ja hyväksymisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1192) 52
2003/274/EC
*Komission suositus, annettu 14 päivänä huhtikuuta 2003, väestön suojelemisesta ja sille suunnattavasta tiedotuksesta, kun on kyse tiettyjen luonnosta peräisin olevien elintarvikkeiden Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden seurauksena edelleen sisältämän radioaktiivisen cesiumin aiheuttamasta altistuksesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 510) 55
2003/275/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä huhtikuuta 2003, suojatoimenpiteistä Belgiassa vahvasti epäillyn lintuinfluenssan (avian influenza) osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1335) (1) 57
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen V osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/276/CFSP
*Neuvoston päätös 2003/274/YUTP, tehty 14 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP täytäntöönpanosta Euroopan unionin osallistumiseksi pienaseiden ja kevyiden aseiden ampumatarvikkeiden hävittämiseen Albaniassa 60
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top