EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:096:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 96, 12. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 96
46. vuosikerta
12. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 661/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 662/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 117. erityisessä tarjouskilpailussa 3
Komission asetus (EY) N:o 663/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 70. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 664/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 289. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 6
*Komission asetus (EY) N:o 665/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, yhteisön menettelystä eläinlääkejäämien enimmäismäärien vahvistamiseksi eläinperäisissä elintarvikkeissa annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2377/90 liitteen III muuttamisesta (1) 7
*Komission asetus (EY) N:o 666/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyjen mikro-organismien rehussa käytön väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 11
*Komission asetus (EY) N:o 667/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, naudanliha-alan poikkeuksellisista markkinatukitoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa annetun asetuksen (EY) N:o 716/96 muuttamisesta 13
*Komission asetus (EY) N:o 668/2003, annettu 11 päivänä huhtikuuta 2003, rehun lisäaineen pysyvästä hyväksymisestä (1) 14
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttö) 16
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top