Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:089:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 89, 05. huhtikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1725-261X

L 89
46. vuosikerta
5. huhtikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 616/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 617/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyjen nimitysten kirjaamisesta maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2081/92 säädettyyn "Suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin" annetun asetuksen (EY) N:o 2400/96 liitteen täydentämisestä (Carne dos Açores, Borrego do Nordeste Alentejano, Carne de Porco Alentejano, Pomodoro di Pachino, Uva da tavola di Mazzarrone) 3
Komission asetus (EY) N:o 618/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 5
Komission asetus (EY) N:o 619/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, Réunioniin toimitettavan pitkäjyväisen esikuoritun B-riisin tuen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6
Komission asetus (EY) N:o 620/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 7
Komission asetus (EY) N:o 621/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 8
*Komission asetus (EY) N:o 622/2003, annettu 4 päivänä huhtikuuta 2003, toimenpiteistä ilmailun turvaamista koskevien yhteisten perusvaatimusten täytäntöönpanemiseksi (1) 9

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/239/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, tietokantojen oikeudellisen suojan laajentamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Mansaarta edustavan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan yhteisön välillä direktiivin 96/9/EY III luvun mukaisesti 11
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Mansaarta edustavan Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan sekä Euroopan yhteisön välillä tietokantojen oikeudellisen suojan laajentamisesta direktiivin 96/9/EY III luvun mukaisesti 12
Komissio
2003/240/EC
*Komission päätös, tehty 24 päivänä maaliskuuta 2003, päätöksen 2000/45/EY muuttamisesta pesukoneille myönnettävän yhteisön ympäristömerkin ekologisten arviointiperusteiden voimassaoloajan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 218) (1) 16
2003/241/EC
*Komission päätös, tehty 26 päivänä maaliskuuta 2003, ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annettuun neuvoston direktiiviin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) liittyvästä kyselystä 31 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn komission päätöksen 1999/391/EY muuttamisesta (neuvoston direktiivin 91/692/ETY täytäntöönpano) (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 881) (1) 17
2003/242/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä huhtikuuta 2003, luvasta toteuttaa siemenperunoiden kaupan pitämisen osalta tiettyjen jäsenvaltioiden koko alueella tai osalla siitä neuvoston direktiivin 66/403/ETY liitteissä I ja II määrättyjä toimenpiteitä ankarampia toimenpiteitä tiettyjä tauteja vastaan tehdyn päätöksen 93/231/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1057) (1) 24
2003/243/EC
*Komission päätös, tehty 3 päivänä maaliskuuta 2003, kolmansista maista tulevaan hevoseläinten siemennesteen tuontiin hyväksyttyjä keinosiemennysasemia koskevasta luettelosta tehdyn päätöksen 2000/284/EY muuttamisesta kolmannentoista kerran (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1109) (1) 26
2003/244/EC
*Komission päätös, tehty 4 päivänä huhtikuuta 2003, Triticum aestivum -lajin sellaisten siementen tilapäisestä kaupan pitämisestä, jotka eivät täytä neuvoston direktiivin 66/402/ETY vaatimuksia (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 1107) (1) 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top