Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:067:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 67, 12. maaliskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 67
46. vuosikerta
12. maaliskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 443/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 444/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 565/80, asetuksen (EY) N:o 800/1999 ja asetuksen (EY) N:o 2090/2002 muuttamisesta maataloustuotteiden vientitukien ennakkorahoituksen osalta 3
*Komission asetus (EY) N:o 445/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, eräisiin suoriin tukiin sekä rakenne- tai ympäristötoimenpiteisiin vuonna 2003 sovellettavan valuuttakurssin vahvistamisesta 6
Komission asetus (EY) N:o 446/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin muniin ja munankeltuaisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 447/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, edustavien hintojen vahvistamisesta siipikarjanliha-, muna- ja muna-albumiinialalla sekä asetuksen (EY) N:o 1484/95 muuttamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 448/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, muna-alan vientitukien vahvistamisesta 13
Komission asetus (EY) N:o 449/2003, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2003, siipikarjanliha-alan vientitukien vahvistamisesta 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/165/EC
*Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä helmikuuta 2003, rahoituspalvelukomitean perustamisesta 17
Komissio
2003/166/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2003, metyyliparationin sisällyttämättä jättämisestä neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I ja tätä tehoainetta sisältäville kasvinsuojeluaineille annettujen lupien peruuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 724) (1) 18
2003/167/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2003, tiettyjen Liettuasta ja Yhdysvalloista peräisin olevien selluloosa-asetaattifilamenttilankojen tuontia koskevan polkumyyntimenettelyn päättämisestä ja väliaikaisten tullien vakuutena olevien määrien vapauttamisesta 20
2003/168/EC
*Komission päätös, tehty 11 päivänä maaliskuuta 2003, Euroopan yhteisön Energy Star -lautakunnan perustamisesta 22
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/169/JHA
*Neuvoston päätös 2003/169/YOS, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, sen vahvistamisesta, mitkä yksinkertaistetusta menettelystä Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvassa luovuttamisessa vuonna 1995 tehdyn yleissopimuksen ja Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta vuonna 1996 tehdyn yleissopimuksen määräyksistä ovat Schengenin säännöstön kehittämistä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen mukaisesti 25
2003/170/JHA
*Neuvoston päätös 2003/170/YOS, tehty 27 päivänä helmikuuta 2003, jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten ulkomaille lähettämien yhteyshenkilöiden yhteisestä käytöstä 27
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top