Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:066:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 66, 11. maaliskuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 66
46. vuosikerta
11. maaliskuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 437/2003, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, matkustajien, rahdin ja postin lentokuljetuksia koskevista tilastotiedoista 1
Komission asetus (EY) N:o 438/2003, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
Komission asetus (EY) N:o 439/2003, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2003, viljan toimittamisesta elintarvikeapuna 11
*Komission asetus (EY) N:o 440/2003, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2003, yhteisön viinianalyysimenetelmistä annetun asetuksen (ETY) N:o 2676/90 muuttamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 441/2003, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 24
Komission asetus (EY) N:o 442/2003, annettu 10 päivänä maaliskuuta 2003, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 25
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/15/EY, annettu 27 päivänä helmikuuta 2003, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta (1) 26

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/162/EC
*Komission päätös, tehty 9 päivänä huhtikuuta 2002, toimenpiteistä, jotka Saksa on toteuttanut Landesentwicklungsgesellschaft Thüringenin yritysten hyväksi teollisuuslaitoksiin liittyvän toiminnan alalla (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1339) (1) 36
2003/163/EC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä maaliskuuta 2003, päätösten 1999/283/EY ja 2000/585/EY muuttamisesta Botswanan osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 713) (1) 41
2003/164/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä maaliskuuta 2003, nautakarjojen virallisesti luomistaudista vapaan aseman vahvistamisesta tiettyjen jäsenvaltioiden tai jäsenvaltioiden alueiden osalta tehdyn päätöksen 1999/466/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 731) (1) 49

Oikaisuja
*Oikaistaan komission päätös 2002/615/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 2002, päätöksen 92/486/ETY muuttamisesta ANIMON palvelukeskuksen ja jäsenvaltioiden välisen yhteistyön yksityiskohtaisten sääntöjen osalta (EYVL L 196, 5.6.2002) 51
*Oikaistaan päätös N:o 1/2003 (2003/128/EY) tehty 28 päivänä tammikuuta 2003, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen vaatimustenmukaisuuden arvioinnin vastavuoroista tunnustamista koskevan sopimuksen mukaisesti perustetun komitean sopimuksen mukaisesti hyväksyttyjen vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten luettelon vahvistamisesta (EUVL L 56, 1.3.2003) 51
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top