EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:043:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 43, 18. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 43
46. vuosikerta
18. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 291/2003/EY, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan liikuntakasvatuksen teemavuodesta 2004 1
Komission asetus (EY) N:o 292/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 6
Komission asetus (EY) N:o 293/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 219/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 294/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 220/2003 tarkoitetulla ensimmäisellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 295/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, kasviöljyn toimittamisesta elintarvikeapuna 14
*Komission asetus (EY) N:o 296/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, jäsenvaltioiden toimittamista muita kasvituotteita kuin viljoja koskevista tilastotiedoista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 959/93 muuttamisesta 18
*Komission asetus (EY) N:o 297/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, Chilestä peräisin olevan naudanlihan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26
Komission asetus (EY) N:o 298/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 32
Komission asetus (EY) N:o 299/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 34
Komission asetus (EY) N:o 300/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, neilikoiden ja ruusujen yhteisön tuottaja- ja tuontihintojen vahvistamisesta tiettyjen Kyproksesta, Israelista, Jordaniasta, Marokosta sekä Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien kukkaviljelytuotteiden tuontijärjestelmän soveltamiseksi 35
Komission asetus (EY) N:o 301/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien terttuneilikoiden (spraytyyppi) tuonnin etuustullin suspendoimisesta ja yhteisen tullitariffin tullin uudelleen käyttöön ottamisesta 37
Komission asetus (EY) N:o 302/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, Länsirannalta ja Gazan alueelta peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 39
Komission asetus (EY) N:o 303/2003, annettu 17 päivänä helmikuuta 2003, Israelista peräisin olevien isokukkaisten neilikoiden (vakiotyyppi) tuonnin etuustullin uudelleen käyttöön ottamisesta 41

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan parlamentti
2003/103/EC, EURATOM
*Euroopan parlamentin päätös, tehty 15 päivänä tammikuuta 2003, Euroopan oikeusasiamiehen nimittämisestä 43
Neuvosto
2003/104/EC
*Neuvoston päätös, tehty 6 päivänä helmikuuta 2003, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 44
Komissio
2003/105/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä helmikuuta 2003, yksityiskohtaista tutkimusta varten toimitetun asiakirja-aineiston täydellisyyden periaatteellisesta hyväksymisestä spiromesifeeni- ja metrafenoni-tehoaineiden mahdolliseksi sisällyttämiseksi neuvoston direktiivin 91/414/ETY liitteeseen I (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 530) (1) 45
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top