Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:037:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 37, 13. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 37
46. vuosikerta
13. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 258/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 259/2003, annettu 11 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen herkästi pilaantuvien tavaroiden tullausarvon määrittämiseksi tarkoitettujen yksikköarvojen vahvistamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 260/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 muuttamisesta lampaiden ja vuohien tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden hävittämisen sekä elävien lampaiden ja vuohien sekä nautaeläinten alkioiden kauppaa koskevien sääntöjen osalta (1) 7
*Komission asetus (EY) N:o 261/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, eräiden rehulisäaineiden uusien käyttötapojen väliaikaisesta hyväksymisestä (1) 12
Komission asetus (EY) N:o 262/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2179/2002 soveltamista koskevista erityisistä toimenpiteistä sianliha-alalla 15
Komission asetus (EY) N:o 263/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, oliiviöljyn vientitukien vahvistamisesta 16
Komission asetus (EY) N:o 264/2003, annettu 12 päivänä helmikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 18
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/95/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa 19
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/96/EY, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 24
Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteinen julistus 9 artiklan osalta 39
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top