EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:029:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 29, 05. helmikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan unionin
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 29
46. vuosikerta
5. helmikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 216/2003, annettu 4 päivänä helmikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 217/2003, annettu 4 päivänä helmikuuta 2003, Aigeianmeren pienten saarten viljatuotteiden ja kuivarehujen arvioidun hankintataseen vahvistamisesta vuodeksi 2003 ja erityisen hankintajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 3175/94 muuttamisesta 3
*Komission asetus (EY) N:o 218/2003, annettu 4 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 5
Komission asetus (EY) N:o 219/2003, annettu 4 päivänä helmikuuta 2003, eräiden interventioelinten hallussaan pitämän ja yhteisössä jalostettavaksi tarkoitetun naudanlihan määräaikaisista myynneistä tarjouskilpailumenettelyillä 7
Komission asetus (EY) N:o 220/2003, annettu 4 päivänä helmikuuta 2003, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 14
Komission asetus (EY) N:o 221/2003, annettu 4 päivänä helmikuuta 2003, luvan antamisesta Pakistanin islamilaisesta tasavallasta peräisin olevien tekstiili- ja vaatetustuotteiden määrällisten rajoitusten siirroille 20

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/76/EC
*Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä 22
2003/77/EC
*Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, monivuotisten taloudellisten suuntaviivojen vahvistamisesta selvitystilassa olevan EHTY:n varojen ja selvityksen päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varojen hoitamista varten 25
2003/78/EC
*Neuvoston päätös, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, monivuotisten teknisten suuntaviivojen vahvistamisesta hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelmaa varten 28
Komissio
2003/79/EC
*Komission päätös, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2001, yrityskeskittymän julistamisesta yhteismarkkinoille ja ETA-sopimuksen toimintaan soveltuvaksi (Asia COMP/M.2333 — De Beers / LVMH) (tiedoksiannettu numerolla K(2001) 2365) (1) 40
Euroopan unionista tehdyn sopimuksen VI osastoa soveltamalla annetut säädökset
2003/80/JHA
*Neuvoston puitepäätös 2003/80/YOS tehty 27 päivänä tammikuuta 2003, ympäristön suojelusta rikosoikeudellisin keinoin 55
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top