Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:024:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 24, 29. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 24
46. vuosikerta
29. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 146/2003, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen taloussuhteiden keskeyttämistä Angolaan "União Nacional para a Independência Total de Angola'n" (UNITA) toimien vuoksi koskevan asetuksen (EY) N:o 1705/98 kumoamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 147/2003, annettu 27 päivänä tammikuuta 2003, tietyistä rajoittavista toimenpiteistä Somalian osalta 2
Komission asetus (EY) N:o 148/2003, annettu 28 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 4

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/62/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä syyskuuta 2002, valtiontuesta jonka Yhdistynyt kuningaskunta aikoo myöntää Vauxhall Motors (UK) Ltd:lle (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3340) (1) 6
2003/63/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2003, luvan antamisesta jäsenvaltioille säätää väliaikaisia poikkeuksia neuvoston direktiivistä 2000/29/EY tietyistä Kuuban provinsseista peräisin olevien muiden kuin istutettavaksi tarkoitettujen perunoiden osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 338) 11
2003/64/EC
*Komission päätös, tehty 28 päivänä tammikuuta 2003, väliaikaisista toimenpiteistä pepinon mosaiikkiviruksen yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi istutettaviksi tarkoitettujen tomaatintaimien osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 339) 15

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 1832/2002, annettu 1 päivänä elokuuta 2002, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta (EYVL L 290, 28.10.2002) 18

Huomautus lukijoille S3
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top