Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:013:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 13, 18. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 13
46. vuosikerta
18. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 77/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 78/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, vähennyskertoimen soveltamisesta perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomien tavaroiden tukitodistuksiin asetuksen (EY) N:o 1520/2000 8 artiklan 5 kohdassa säädetyllä tavalla 3
*Komission asetus (EY) N:o 79/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, melassin tuontia sokerialalla koskevista yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 1422/95 muuttamisesta 4
*Komission asetus (EY) N:o 80/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 175/2001 muuttamisesta tuottajamaiden virallisesti määrittelemien tiettyjen kuorellisten saksanpähkinälajikkeiden tiettyjen sekoitusten osalta 5
Komission asetus (EY) N:o 81/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, voin vähimmäismyyntihintojen sekä kermalle, voille ja voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärien vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2571/97 pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 111. erityisessä tarjouskilpailussa 7
Komission asetus (EY) N:o 82/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 2771/1999 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 64. tarjouskilpailussa sovellettavan voin enimmäisostohinnan vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 83/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, rasvattoman maitojauheen vähimmäismyyntihinnan vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 2799/1999 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyn 30. erityisen tarjouskilpailun puitteissa 10
Komission asetus (EY) N:o 84/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, asetuksessa (ETY) N:o 429/90 säädetyn pysyvän tarjouskilpailun osana järjestetyssä 283. erityisessä tarjouskilpailussa sovellettavan voiöljylle myönnettävän tuen enimmäismäärän vahvistamisesta 11
Komission asetus (EY) N:o 85/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, valkosipulin tuontitodistusten myöntämisestä 1 päivän maaliskuuta ja 31 päivän toukokuuta 2003 väliseksi vuosineljännekseksi 12
Komission asetus (EY) N:o 86/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 87/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 15
Komission asetus (EY) N:o 88/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 16
Komission asetus (EY) N:o 89/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, kolmannessa maassa erityistuontikohtelun saavien naudanliha-alan tuotteiden tammikuussa 2003 esitettyjen vientitodistushakemusten hyväksyttävyydestä 17
Komission asetus (EY) N:o 90/2003, annettu 17 päivänä tammikuuta 2003, Botswanasta, Keniasta, Madagaskarista, Swazimaasta, Zimbabwesta ja Namibiasta peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontitodistuksista 18

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/38/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 20
2003/39/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 21
2003/40/EC
*Neuvoston päätös, tehty 10 päivänä joulukuuta 2002, alueiden komitean varajäsenen nimeämisestä 22
2003/41/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, alueiden komitean jäsenen nimeämisestä 23
Komissio
2003/42/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta kollageenia koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5557) (1) 24
2003/43/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2003, paloteknistä käyttäytymistä koskevien luokkien vahvistamisesta tietyille rakennustuotteille (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4807) (1) 35
2003/44/EC
*Komission päätös, tehty 17 päivänä tammikuuta 2003, luomistautia (Br. melitensis) koskevien edellytysten täyttämisen toteamisesta tietyissä jäsenvaltioissa ja tietyillä alueilla ja näille jäsenvaltioille ja alueille tästä taudista virallisesti vapaan jäsenvaltion tai alueen aseman vahvistamisesta tehdyn päätöksen 93/52/ETY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 20) (1) 37
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top