EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:012:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 12, 17. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 12
46. vuosikerta
17. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 66/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 67/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, asetuksen (EY) N:o 2603/97 mukaisesti vuoden 2003 tammikuun viiden ensimmäisen työpäivän kuluessa jätetyistä hakemuksista AKT-maista sekä merentakaisista maista ja merentakaisilta alueilta (MMA) peräisin olevan riisin tuontitodistusten myöntämisestä 3
*Komission asetus (EY) N:o 68/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, muista lähteistä kuin tilastollisista tutkimuksista peräisin olevien tietojen käytöstä ja tulosten toimittamisen määräajoista vuonna 2003 järjestettävässä maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruussa 5
Komission asetus (EY) N:o 69/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 8
Komission asetus (EY) N:o 70/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, maltaiden vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 10
Komission asetus (EY) N:o 71/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 12
Komission asetus (EY) N:o 72/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 73/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 14
Komission asetus (EY) N:o 74/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 15
Komission asetus (EY) N:o 75/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien vahvistamisesta 17
Komission asetus (EY) N:o 76/2003, annettu 16 päivänä tammikuuta 2003, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 21. osittaista tarjouskilpailua varten 19

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
36/2003/ECSC
*Komission päätös, tehty 7 päivänä toukokuuta 2002, jolla hyväksytään RAG Aktiengesellschaftin tekemä määräysvallan haltuunotto Saarbergwerke AG:ssä ja Preussag Anthrazit GmbH:ssa (Asia COMP/EHTY.1350 — RAG / Saarbergwerke / Preussag Anthrazit II) (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 1436) (1) 20
2003/37/EC
*Komission päätös, tehty 16 päivänä tammikuuta 2003, direktiivissä 1999/30/EY säädetyssä PM2,5-pitoisuuksien näytteenotossa ja mittaamisessa käytettävää väliaikaista referenssimenetelmää koskevista ohjeista (tiedoksiannettu numerolla K(2003) 10) (1) 31
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top