Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:008:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 8, 14. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 8
46. vuosikerta
14. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 54/2003, annettu 13 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 55/2003, annettu 13 päivänä tammikuuta 2003, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 3
Komission asetus (EY) N:o 56/2003, annettu 13 päivänä tammikuuta 2003, A3-menettelyn mukaisten vientitodistusten antamisesta hedelmä- ja vihannesalalla 5
*Komission direktiivi 2003/5/EY, annettu 10 päivänä tammikuuta 2003, neuvoston direktiivin 91/414/ETY muuttamisesta deltametriinin sisällyttämiseksi tehoaineeksi (1) 7

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2003/17/EC
*Neuvoston päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, kolmansissa maissa siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja kolmansissa maissa tuotettujen siementen vastaavuudesta (1) 10
2003/18/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 18
Pöytäkirja Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Romanian välisestä assosiaatiosta tehdyn Eurooppa-sopimuksen kauppaa koskevien määräysten mukauttamisesta maatalouden uusia keskinäisiä myönnytyksiä koskevien neuvottelujen tulosten huomioon ottamiseksi 22
2003/19/EC
*Neuvoston päätös, tehty 14 päivänä lokakuuta 2002, 14 päivänä kesäkuuta 1985 tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta tehdyllä yleissopimuksella perustetun toimeenpanevan komitean hyväksymän Sirene-käsikirjan tiettyjen osien luokituksen kumoamisesta 34
Komissio
2003/20/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2002, moottoriajoneuvojen käyttöön liittyvän vastuun varalta otettavaa vakuutusta koskevien jäsenvaltioiden lainsäädäntöjen lähentämisestä ja direktiivien 73/239/ETY ja 88/357/ETY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/26/EY 6 artiklan soveltamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5304) (1) 35
2003/21/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, jäsenvaltioiden toteuttamien siipikarjan ja luonnonvaraisten lintujen lintuinfluenssan tutkimusohjelmien hyväksymisestä tehdyn päätöksen 2002/673/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5488) 37
2003/22/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, klassisen sikaruton rokotteen ostamisesta yhteisöön ja yhteisön klassisen sikaruton rokotteen varaston perustamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5490) 40
2003/23/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, eläinten pakollista teurastamista suu- ja sorkkataudin vuoksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän lokakuuta 2001 välisenä aikana koskevasta rahoitustuesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5491) 41
2003/24/EC
*Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2002, yhdennetyn eläinlääkinnällisen tietojärjestelmän kehittämisestä (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5496) 44

Oikaisuja
Oikaistaan komission asetus (EY) N:o 2304/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, merentakaisten maiden ja alueiden assosiaatiosta Euroopan yhteisöön annetun neuvoston päätöksen 2001/822/EY ("päätös merentakaisten alueiden assosiaatiosta") täytäntöönpanosta (EYVL L 348, 21.12.2002) 46
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top