Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2003:005:TOC

Euroopan unionin virallinen lehti, L 5, 10. tammikuuta 2003


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 5
46. vuosikerta
10. tammikuuta 2003
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 32/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 33/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 3
Komission asetus (EY) N:o 34/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, ohran enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 4
Komission asetus (EY) N:o 35/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 5
Komission asetus (EY) N:o 36/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, tavallisen vehnän enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 6
Komission asetus (EY) N:o 37/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, viljojen sekä vehnän ja rukiin hienojen jauhojen, rouheiden ja karkeiden jauhojen vientiin sovellettavien tukien vahvistamisesta 7
Komission asetus (EY) N:o 38/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 39/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 11
Komission asetus (EY) N:o 40/2003, annettu 9 päivänä tammikuuta 2003, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 13
*Komission direktiivi 2003/1/EY, annettu 6 päivänä tammikuuta 2003, kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen II mukauttamisesta tekniikan kehitykseen (1) 14

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2003/8/EC
*Komission päätös, tehty 23 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1612/68 täytäntöönpanosta avointen työpaikkojen ja työhakemusten välittämisen osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5236) (1) 16
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top