EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:358:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 358, 31. joulukuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 358
45. vuosikerta
31. joulukuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2367/2002/EY, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tilasto-ohjelmasta vuosiksi 2003—2007 (1) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2368/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, raakatimanttien kansainväliseen kauppaan sovellettavasta Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmästä 28
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2369/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalatalousalan rakenteellisia toimia koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja edellytyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 2792/1999 muuttamisesta 49
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2370/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalastusalusten romuttamista koskevasta yhteisön kiireellisestä toimenpiteestä 57
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2371/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 59
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2372/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, erityistoimenpiteistä korvauksen myöntämiseksi Espanjan kalastus-, simpukanviljely- ja vesiviljelyaloille Prestige-säiliöaluksen öljyvuotojen vuoksi 81
Komission asetus (EY) N:o 2373/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 84
Komission asetus (EY) N:o 2374/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 668/2001 muuttamisesta ja Saksan interventioelimen hallussaan pitämän ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun kohteena olevan määrän nostamisesta 3499978 tonniin 86
*Komission asetus (EY) N:o 2375/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, kolmansista maista tuotavan muun tavallisen vehnän kuin korkealaatuisen vehnän yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 88
*Komission asetus (EY) N:o 2376/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, kolmansista maista tuotavan ohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 92
*Komission asetus (EY) N:o 2377/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, kolmansista maista tuotavan mallasohran yhteisön tariffikiintiön avaamisesta ja hallinnointitavasta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 säännöksistä poikkeamisesta 95
*Komission asetus (EY) N:o 2378/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1766/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vilja-alan tuontitullien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 1249/96 poikkeamisesta 101
*Komission asetus (EY) N:o 2379/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, Slovakiassa ennen yhteisöön tuontia tehtävien tuoreiden hedelmien ja vihannesten kaupan pitämisen vaatimustenmukaisuustarkastustoimien hyväksymisestä 108
*Komission asetus (EY) N:o 2380/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kolmansien maiden kanssa käytävän viinialan tuotteiden kaupan osalta annetun asetuksen (EY) N:o 883/2001 muuttamisesta 117
*Komission asetus (EY) N:o 2381/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 yksityiskohtaisista säännöistä palkkiojärjestelmien soveltamisen osalta annetun asetuksen (EY) N:o 2342/1999 muuttamisesta 119
*Komission asetus (EY) N:o 2382/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2092/91 säädetyn tuontia kolmansista maista koskevan järjestelmän yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä annetun asetuksen (ETY) N:o 94/92 muuttamisesta (1) 120
*Komission asetus (EY) N:o 2383/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, oliiviöljyn tuotantotukijärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinointivuosiksi 1998/1999—2003/2004 annetun asetuksen (EY) N:o 2366/98 muuttamisesta 122
*Komission asetus (EY) N:o 2384/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2019/93 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä oliivitarhojen säilyttämisen osalta perinteisillä viljelyalueilla annetun asetuksen (ETY) N:o 2837/93 muuttamisesta 124
*Komission asetus (EY) N:o 2385/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tietyistä kolmansista maista peräisin olevien tiettyjen rauta- ja terästuotteiden tuonnin yhteisön ennakkovalvonnan jatkamisesta ja muuttamisesta 125
Komission asetus (EY) N:o 2386/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin sokerialan tuotteisiin sovellettavien tuen määrien vahvistamisesta 128
Komission asetus (EY) N:o 2387/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin maitotuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 130
Komission asetus (EY) N:o 2388/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, viljojen tukeen sovellettavan korjauskertoimen muuttamisesta 132
Komission asetus (EY) N:o 2389/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 134
Komission asetus (EY) N:o 2390/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, siirappien ja tiettyjen muiden sellaisenaan vietävien sokerialan tuotteiden vientitukien vahvistamisesta 136
Komission asetus (EY) N:o 2391/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, kemianteollisuudessa käytettävän valkoisen sokerin tuotantotuen vahvistamisesta 138
Komission asetus (EY) N:o 2392/2002, annettu 30 päivänä joulukuuta 2002, tuontitullien vahvistamisesta vilja-alalla 139

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Euroopan parlamentti ja neuvosto
2002/1010/EC
*Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös, tehty 21 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston varojen käyttöön ottamisesta, tehty Euroopan unionin solidaarisuusrahaston rahoituksesta täydentäen talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja talousarviomenettelyn parantamisesta 6 päivänä toukokuuta 1999 tehtyä toimielinten sopimusta 7 päivänä marraskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 3 kohdan mukaisesti 142
Euroopan keskuspankki
2002/1011/EC
*Euroopan keskuspankin päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, vuonna 2003 liikkeeseen laskettavien metallirahojen määrän hyväksymisestä (EKP/2002/12) 144
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top