EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:351:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 351, 28. joulukuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 351
45. vuosikerta
28. joulukuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2345/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan talousyhteisön ja Angolan tasavallan hallituksen välisessä Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 3 päivän elokuuta 2002 ja 2 päivän elokuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2346/2002, annettu 19 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjen kalastustuotteiden ohjehintojen ja yhteisön tuottajahintojen vahvistamisesta kalastusvuodeksi 2003 asetuksen (EY) N:o 104/2000 mukaisesti 3
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2347/2002, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, syvänmeren kantojen kalastukseen sovellettavista kalastusmahdollisuuksien saamista koskevista erityisistä vaatimuksista ja niihin liittyvistä edellytyksistä 6
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2348/2002, annettu 9 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan talousyhteisön sekä São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan tekemisestä 12
*Komission asetus (EY) N:o 2349/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, kalastusvuoden 2003 aikana markkinoilta vedettyjen kalastustuotteiden taloudellisen korvauksen ja sen ennakon laskennassa käytettävästä kiinteästä arvosta 24
*Komission asetus (EY) N:o 2350/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, eräiden kalastustuotteiden yksityisen varastoinnin tuen määrästä kalastusvuonna 2003 26
*Komission asetus (EY) N:o 2351/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, tietyille kalastustuotteille kalastusvuonna 2003 myönnettävän siirtotuen ja kiinteän tuen määrästä 27
*Komission asetus (EY) N:o 2352/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä I lueteltujen kalastustuotteiden vetäytymis- ja myyntihinnoista kalastusvuodeksi 2003 29
*Komission asetus (EY) N:o 2353/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 104/2000 liitteessä II lueteltujen kalastustuotteiden myyntihinnoista kalastusvuonna 2003 37
*Komission asetus (EY) N:o 2354/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2002, eräille kalastustuotteille kalastusvuodeksi 2002 vahvistettavista viitehinnoista 39
*Komission asetus (EY) N:o 2355/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävän tuen hallinto- ja valvontajärjestelmien osalta annetun asetuksen (EY) N:o 438/2001 muuttamisesta 42
*Komission asetus (EY) N:o 2356/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 804/68 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maito- ja maitotuotealan vientitodistusten ja vientitukien osalta annetusta asetuksesta (EY) N:o 174/1999 poikkeamisesta 44
*Komission asetus (EY) N:o 2357/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka muiden yhteisön erityisten tuontimenettelyjen soveltamisalaan kuuluvien tiettyjen kolmansien maiden tekstiilituotteiden tuontiin sovellettavasta yhteisestä menettelystä annetun asetuksen (EY) N:o 517/94 mukaisesti vuodeksi 2003 vahvistettujen tekstiilejä koskevien kiintiöiden hallinnoimisesta 45
Komission asetus (EY) N:o 2358/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 49
*Komission asetus (EY) N:o 2359/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2003 tiettyjen Tšekistä, Romaniasta ja Slovakiasta peräisin olevien tuotteiden tuonnille Euroopan yhteisöön 51
*Komission asetus (EY) N:o 2360/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, tiettyjen Islannista peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavan tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2003 58
*Komission asetus (EY) N:o 2361/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2003 tiettyjen Norjasta peräisin olevien, neuvoston asetuksessa (EY) N:o 3448/93 tarkoitettujen maataloustuotteiden valmistuksessa tuotettujen tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön 60
*Komission asetus (EY) N:o 2362/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, tariffikiintiön avaamisesta vuodeksi 2003 tiettyjen Turkista peräisin olevien tavaroiden tuonnille Euroopan yhteisöön 62
*Komission asetus (EY) N:o 2363/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2003 tiettyjen Norjasta peräisin olevien jalostettujen maataloustuotteiden tuonnille Euroopan yhteisöön 64
*Komission asetus (EY) N:o 2364/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, Puolan tasavallasta peräisin olevien tuotteiden tuonnissa Euroopan yhteisöön sovellettavien tariffikiintiöiden avaamisesta vuodeksi 2003 66
*Komission asetus (EY) N:o 2365/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2002 sekä asetuksesta (EY) N:o 1439/95 poikkeamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 2565/2001 muuttamisesta 69
*Komission asetus (EY) N:o 2366/2002, annettu 27 päivänä joulukuuta 2002, yhteisön tariffikiintiöiden avaamisesta lampaille ja vuohille sekä lampaan- ja vuohenlihalle vuodeksi 2003 73

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/1006/EC
*Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä joulukuuta 2002, täydentävän rahoitusavun myöntämisestä Moldovalle 76
2002/1007/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan talousyhteisön sekä São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan hallituksen välisessä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta 2002 ja 31 päivän toukokuuta 2005 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 78
Sopimus Euroopan talousyhteisön sekä São Tomén ja Príncipen demokraattisen tasavallan välillä São Tomén ja Príncipen rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 1 päivän toukokuuta 2002 ja 31 päivän kesäkuuta 2005 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaisesta soveltamisesta kirjeenvaihtona tehty sopimus 79
2002/1008/EC
*Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä joulukuuta 2002, Euroopan talousyhteisön ja Angolan tasavallan hallituksen välisessä Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta 3 päivän elokuuta 2002 ja 2 päivän elokuuta 2004 väliseksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan väliaikaista soveltamista koskevan sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona 90
Euroopan talousyhteisön ja Angolan tasavallan hallituksen välisessä Angolan rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista 3 päivän elokuuta 2002 ja 2 päivän elokuuta 2004 väliseksi ajaksi koskevan pöytäkirjan soveltamista koskeva kirjeenvaihtona tehty sopimus 91
Komissio
2002/1009/EC
*Komission päätös, tehty 27 päivänä joulukuuta 2002, klassisen sikaruton vastaisista suojatoimenpiteistä Belgiassa, Ranskassa, Saksassa ja Luxemburgissa (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 5359) (1) 112

Oikaisuja
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1514/2002, annettu 19 päivänä elokuuta 2002, tiettyjen Tšekin tasavallasta, Malesiasta, Venäjältä, Korean tasavallasta ja Slovakiasta peräisin olevien raudasta tai teräksestä valmistettujen putkien liitososien tuonnissa käyttöönotetun väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta ja lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta (EYVL L 228, 24.8.2002) 116
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1531/2002, annettu 14 päivänä elokuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta, Korean tasavallasta, Malesiasta ja Thaimaasta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuonnissa ja Singaporesta peräisin olevien väritelevisiovastaanottimien tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn päättämisestä (EYVL L 231, 29.8.2002) 116
Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1697/2002, annettu 23 päivänä syyskuuta 2002, lopullisten polkumyyntitullien käyttöönotosta tiettyjen Tšekin tasavallasta, Puolasta, Thaimaasta, Turkista ja Ukrainasta peräisin olevien raudoista tai seostamattomasta teräksestä valmistettujen hitsattujen putkien tuonnissa (EYVL L 259, 27.9.2002) 117
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top