EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:331:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 331, 07. joulukuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 331
45. vuosikerta
7. joulukuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2175/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2176/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2177/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, Ruotsin interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 5
*Komission asetus (EY) N:o 2178/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, Ranskan lipun alla purjehtivien alusten kielikampelan kalastuksen lopettamisesta 10
*Komission asetus (EY) N:o 2179/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, yksityisen varastoinnin tuen myöntämisen erityisistä edellytyksistä sianliha-alalla 11
Komission asetus (EY) N:o 2180/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien tuen ennakkovahvistuksen sisältävistä vientitodistushakemuksista 13
*Komission asetus (EY) N:o 2181/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, yksityiskohtaisista säännöistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 2100/94 soveltamiseksi menettelyssä yhteisön kasvilajikevirastossa annetun asetuksen (EY) N:o 1239/95 muuttamisesta 14
*Komission asetus (EY) N:o 2182/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2075/92 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä yhteisön tupakka-alan rahaston osalta 16
Komission asetus (EY) N:o 2183/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1895/2002 tarkoitetun Réunioniin toimitettavaa pitkäjyväistä esikuorittua B-riisiä koskevan tarjouskilpailun osana jätettyjen tarjousten osalta 23
Komission asetus (EY) N:o 2184/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun lyhytjyväisen riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1896/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 24
Komission asetus (EY) N:o 2185/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun keskipitkäjyväisen riisin ja kokonaan hiotun pitkäjyväisen A-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1897/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 25
Komission asetus (EY) N:o 2186/2002, annettu 6 päivänä joulukuuta 2002, tiettyihin kolmansiin maihin vietävän kokonaan hiotun pitkäjyväisen B-riisin enimmäisvientituen vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1898/2002 tarkoitetun tarjouskilpailun osana 26
*Neuvoston direktiivi 2002/92/EY, annettu 3 päivänä joulukuuta 2002, direktiivin 77/388/ETY muuttamisesta luvan antamismahdollisuuden jatkamiseksi jäsenvaltioille soveltaa alennettuja arvonlisäverokantoja tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin 27

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/954/EC
*Neuvoston päätös, tehty 3 päivänä joulukuuta 2002, luvan antamisesta jäsenvaltioille soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa tiettyihin erityisen työvaltaisiin palveluihin direktiivin 77/388/ETY 28 artiklan 6 kohdassa säädetyn menettelyn mukaisesti tehdyn päätöksen 2000/185/EY voimassaoloajan jatkamisesta 28
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top