EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:315:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 315, 19. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 315
45. vuosikerta
19. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 2041/2002, annettu 18 päivänä marraskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
*Komission asetus (EY) N:o 2042/2002, annettu 18 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjen interventioelinten hallussaan pitämän naudanlihan määräaikaisesta myynnistä tarjouskilpailumenettelyllä 3
Komission asetus (EY) N:o 2043/2002, annettu 18 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1654/2002 tarkoitetulla neljännellä tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 9
Komission asetus (EY) N:o 2044/2002, annettu 18 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 1967/2002 tarkoitetulla tarjouskilpailulla myyntiin saatetun naudanlihan vähimmäismyyntihintojen vahvistamisesta 11
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/33/EY, annettu 21 päivänä lokakuuta 2002, neuvoston direktiivin 90/425/ETY ja neuvoston direktiivin 92/118/ETY muuttamisesta eläimistä saatavien sivutuotteiden terveysvaatimusten osalta 14

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/909/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2002, Italian antamista säännöistä jätteitä hyödyntävien laitosten tai yritysten lupavaatimusten soveltamatta jättämisestä vaarallisista jätteistä annetun direktiivin 91/689/ETY 3 artiklan mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4392) (1) 16
2002/910/EC
*Komission päätös, tehty 18 päivänä marraskuuta 2002, toimenpiteistä, joilla kielletään tiettyjä ftalaatteja sisältävien, pehmeästä PVC:stä valmistettujen, alle kolmivuotiaiden lasten suuhun pantavaksi tarkoitettujen lelujen ja lastentarvikkeiden markkinoille saattaminen, tehdyn päätöksen 1999/815/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4435) (1) 21

Oikaisuja
Oikaistaan päätös N:o 184, tehty 10 päivänä joulukuuta 2001, neuvoston asetusten (ETY) N:o 1408/71 ja (ETY) N:o 574/72 soveltamiseksi tarvittavista mallilomakkeista (E 201 — E 207, E 210, E 213 ja E 215) (EYVL L 304, 6.11.2002) 22
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top