Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:311:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 311, 14. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 311
45. vuosikerta
14. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2011/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, lopullisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Puolasta, Tšekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuonnissa sekä väliaikaisen tullin lopullisesta kantamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 603/1999 muuttamisesta 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 2012/2002, annettu 11 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan unionin solidaarisuusrahaston perustamisesta 3
Komission asetus (EY) N:o 2013/2002, annettu 13 päivänä marraskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 9
*Komission asetus (EY) N:o 2014/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 11

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/888/EC
*Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, Saksan ja Ranskan valtuuttamisesta soveltamaan jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamista koskevan direktiivin 77/388/ETY 3 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 13
*Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden ja Latvian tasavallan välisestä assosiaatiosta tehtyyn Eurooppa-sopimukseen liittyvän, tiettyjen kalojen ja kalastustuotteiden kauppajärjestelyjen vahvistamista koskevan lisäpöytäkirjan voimaantuloa koskeva ilmoitus 15
Komissio
2002/889/EC
*Komission päätös, tehty 13 päivänä marraskuuta 2002, yhteisön taloudellisesta tuesta kasveille tai kasvituotteille haitallisten organismien torjumisesta Kreikalle, Espanjalle, Ranskalle, Alankomaille, Itävallalle, Portugalille ja Suomelle aiheutuneisiin menoihin (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4372) 16
2002/890/EC
*Komission päätös, tehty 21 päivänä lokakuuta 2002, Puolasta, Tšekin tasavallasta ja Unkarista peräisin olevan polypropeenista valmistetun lyhdelangan ja paalinarun tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä ja menettelyn päättämisestä Saudi-Arabiasta peräisin olevan tuonnin osalta tehdyn päätöksen 1999/215/EY muuttamisesta 20
2002/891/EC
*AKT—EY-tulliyhteistyökomitean päätös N:o 2/2002, tehty 28 päivänä lokakuuta 2002, alkuperätuotteen käsitteen määritelmästä poikkeamisesta AKT-valtioiden erityistilanteen huomioon ottamiseksi tonnikalasäilykkeiden ja tonnikalafileiden (HS-nimike ex 16.04) tuotannon osalta 22
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top