Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:306:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 306, 08. marraskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 306
45. vuosikerta
8. marraskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
Komission asetus (EY) N:o 1979/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 1
Komission asetus (EY) N:o 1980/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, melassin edustavien hintojen ja sen tuonnissa sovellettavien lisätullien vahvistamisesta sokerialalla 3
Komission asetus (EY) N:o 1981/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, sellaisenaan vietävän valkoisen sokerin ja raakasokerin vientitukien muuttamisesta 5
Komission asetus (EY) N:o 1982/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1331/2002 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 14. osittaista tarjouskilpailua varten 7
*Komission asetus (EY) N:o 1983/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 2848/98 muuttamisesta raakatupakka-alan kiintiöiden takaisinosto-ohjelman soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen osalta 8
Komission asetus (EY) N:o 1984/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 901/2002 tarkoitetun ohran vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 12
Komission asetus (EY) N:o 1985/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 900/2002 tarkoitetun rukiin vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 13
Komission asetus (EY) N:o 1986/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, asetuksessa (EY) N:o 899/2002 tarkoitetun tavallisen vehnän vientiä koskevan tarjouskilpailun osana toimitettujen tarjousten osalta 14
Komission asetus (EY) N:o 1987/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, perustamissopimuksen liitteeseen I kuulumattomina tavaroina vietäviin tiettyihin vilja- ja riisialojen tuotteisiin sovellettavien tukien määrien vahvistamisesta 15
Komission asetus (EY) N:o 1988/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, A1-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 19
Komission asetus (EY) N:o 1989/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, B-menettelyn mukaisten hedelmä- ja vihannesalan vientitodistusten antamisesta 20
Komission asetus (EY) N:o 1990/2002, annettu 7 päivänä marraskuuta 2002, riisin ja rikkoutuneiden riisinjyvien vientitukien vahvistamisesta ja vientitodistusten myöntämisen keskeyttämisestä 21

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Neuvosto
2002/880/EC
*Neuvoston päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, luvan antamisesta Itävallalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamista koskevan direktiivin 77/388/ETY 21 artiklasta poikkeavaa toimenpidettä 24
Komissio
2002/881/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta maksettavien jäsenvaltioiden tiettyjen menojen jättämisestä yhteisörahoituksen ulkopuolelle (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 4127) 26
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top