EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:243:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 243, 11. syyskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 243
45. vuosikerta
11. syyskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 1
Komission asetus (EY) N:o 1607/2002, annettu 10 päivänä syyskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 5
*Komission asetus (EY) N:o 1608/2002, annettu 10 päivänä syyskuuta 2002, asetuksen (EY) N:o 1661/1999 muuttamisesta niiden tullitoimipaikkojen, joissa tuotteita saa luovuttaa vapaaseen liikkeeseen yhteisön alueella, luettelon osalta 7
Komission asetus (EY) N:o 1609/2002, annettu 10 päivänä syyskuuta 2002, tuontilupien antamisesta korkealaatuiselle tuoreelle, jäähdytetylle tai jäädytetylle naudanlihalle 11
Komission asetus (EY) N:o 1610/2002, annettu 10 päivänä syyskuuta 2002, puuvillan, josta siemeniä ei ole poistettu, maailmanmarkkinahinnan vahvistamisesta 12
Komission asetus (EY) N:o 1611/2002, annettu 10 päivänä syyskuuta 2002, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 13
*Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/61/EY, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, tiettyjen vaarallisten aineiden ja valmisteiden markkinoille saattamisen ja käytön rajoituksista annetun neuvoston direktiivin 76/769/ETY muuttamisesta yhdeksännentoista kerran (atsoväriaineet) 15

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/748/EC
*Komission päätös, tehty 10 päivänä syyskuuta 2002, päätöksen 98/676/EY muuttamisesta fluatsolaatin osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3324) (1) 19
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top