EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2002:240:TOC

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti, L 240, 07. syyskuuta 2002


Display all documents published in this Official Journal
Euroopan yhteisöjen
virallinen lehti
ISSN 1024-3038

L 240
45. vuosikerta
7. syyskuuta 2002
Suomenkielinen laitosLainsäädäntö

SisältöI Säädökset, jotka on julkaistava
*Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2002, yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta (1) 1
*Neuvoston asetus (EY) N:o 1593/2002, annettu 3 päivänä syyskuuta 2002, lopullisten polkumyynti- ja tasoitustullien käyttöönotosta Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuonnissa annetun asetuksen (EY) N:o 772/1999 muuttamisesta 22
Komission asetus (EY) N:o 1594/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, tuonnin kiinteistä arvoista tiettyjen hedelmien ja vihannesten tulohinnan määrittämiseksi 30
Komission asetus (EY) N:o 1595/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, voin ostojen keskeyttämisestä tietyissä jäsenvaltioissa 32
*Komission asetus (EY) N:o 1596/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, Phare-ohjelman yhteydessä täytäntöönpantavasta rajatylittävän yhteistyön ohjelmasta annetun asetuksen (EY) N:o 2760/98 muuttamisesta 33
*Komission asetus (EY) N:o 1597/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä metsänviljelyaineiston perusaineistosta laadittavien kansallisten luetteloiden muodon osalta 34
*Komission asetus (EY) N:o 1598/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, neuvoston direktiivin 1999/105/EY soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä toimivaltaisten viranomaisten keskinäisen hallinnollisen avunannon osalta 39
Komission asetus (EY) N:o 1599/2002, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, tiettyjen sokerialan tuotteiden edustavien hintojen ja tuonnissa sovellettavien lisätullien muuttamisesta 43
*Komission direktiivi 2002/76/EY, annettu 6 päivänä syyskuuta 2002, neuvoston direktiivien 86/362/ETY ja 90/642/ETY liitteiden muuttamisesta viljoissa ja niiden pinnassa sekä tietyissä kasvikunnasta peräisin olevissa tuotteissa, mukaan luettuina hedelmät ja vihannekset, ja niiden pinnassa olevien torjunta-ainejäämien (metsulfuroni-metyylin) enimmäismäärien vahvistamisen osalta (1) 45

II Säädökset, joita ei tarvitse julkaista
Komissio
2002/743/EC
*Komission päätös, tehty 14 päivänä elokuuta 2002, Norjasta peräisin olevan viljellyn merilohen tuontia koskevien polkumyynnin ja tukien vastaisten menettelyjen yhteydessä esitettyjen sitoumusten hyväksymisestä tehdyn päätöksen 97/634/EY muuttamisesta 51
2002/744/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä syyskuuta 2002, koristekasvien lisäysaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja testien järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 98/56/EY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3300) (1) 63
2002/745/EC
*Komission päätös, tehty 5 päivänä syyskuuta 2002, hedelmäkasvien lisäys- ja taimiaineistoa koskevien yhteisön vertailukokeiden ja -määritysten järjestelyjen vahvistamisesta neuvoston direktiivin 92/34/ETY mukaisesti (tiedoksiannettu numerolla K(2002) 3302) (1) 65
(1) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti
FI
Säädökset, joiden otsikot on painettu laihalla kirjasintyypillä, ovat maatalouspolitiikan alaan kuuluvia juoksevien asioiden hoitoon liityviä säädöksiä, joiden voimassaoloaika on yleensä rajoitettu.
Kaikkien muiden säädösten otsikot on painettu lihavalla kirjasintyypillä ja merkitty tähdellä.

Top